• Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Forfjord - Risøyhamn 

      Edvardsen, Tom André (Statens vegvesens rapporter;430, Report, 2017-05)
      Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått ny trase for fylkesveg 82 mellom Forfjord og Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland fylke. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen ...