• Evaluering av Planleggerskolen 

      De F. Lossius, Anne Marie (Statens vegvesens rapporter;277, Report, 2014-02-25)
      Høsten 2013 ble undervisningen ved Planleggerskolen evaluert. Målet med evalueringen var å vurdere om undervisningen bidrar i å tilføre etaten nødvendig kunnskap innen planlegging, om kunnskapen anvendes i tilstrekkelig ...