• Skredsikringstiltak i Møre og Romsdal 

   Orset, Knut Inge; Dahle, Halgeir (Statens vegvesens rapporter;311, Report, 2014-07-10)
   Sommeren 2013 registrerte sommervikarer alle skredsikringstiltak for veg i Møre og Romsdal. Registreringen omfattet befaring i felt, oppmåling, fotografering og tilstandsvurdering. Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble samtidig ...
  • Stavbrekkfonna glideskred : Evaluering etter tre år med målinger 

   Humstad, Tore; Dahle, Halgeir; Orset, Knut Inge; Venås, Martin; Skrede, Ingrid (Statens vegvesens rapporter;537, Report, 2018-08-29)
   For å forstå den tilsynelatende uforutsigbare mekanismen i glidende snø, og for å redusere risikoen for vedlikeholdspersonell og trafikanter ved fv.63 i Breidalen i Skjåk, har vi overvåket glideskredet Stavbrekkfonna i ...