• Dekkeprosjektet Region øst : Sluttrapport 2019 

   Myre, Jostein; Berntsen, Geir; Svingheim, Kari; Dahl, Torgrim (Statens vegvesens rapporter;480, Report, 2019-11)
   Dekkeprosjektet i Region øst har operert fra 2003 til 2019. Rapporten omtaler status for vegdekkene i Region øst, det utviklingsarbeidet som er gjort, og status for aktuell kunnskap innen dekkeløsninger, kontraktsutforming ...
  • Strategisk plan for vegvedlikehold - Ressursbehov, organisering og gjennomføring av vedlikeholdsprosessen i Region øst 

   Johansen, Johnny; Dahl, Torgrim; Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;66, Report, 2012-01)
   Rapporten omtaler status i Region øst når det gjelder tilstanden på vegene, økonomiske ressurser som historisk er brukt til vedlikehold, samt nåværende organisering og bemanning innen fagområdet vedlikehold. Videre beskrives ...