• De fem store tunnelbrannene i Norge 

   Amundsen, Finn Harald (Statens vegvesens rapporter;340, Report, 2017-01-31)
   I løpet av de fem siste årene har det skjedd fem store branner i tre norskevegtunneler. Brannene har vakt stor interesse i fagkretser i Norge og ellers i verden. Vegdirektoratet har derfor ønsket å lage en oversikt som ...
  • TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen 

   Haldorsen, Ivar; Amundsen, Finn Harald (Statens vegvesens rapporter;649, Report, 2016-09)
   Rapporten gir en sammenfattende oversikt over prosjektoppgaver som er utarbeidet som del av kursene i sikkerhetsstyring i Statens vegvesen. Gjennomgangen omfatter i alt 137 prosjektoppgaver utarbeidet i tidsrommet 2003 til ...