• Temaanalyse av traktorulykker 

      Olsen, Roar; Øvernes, Kristian; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;574, Report, 2016-04)
      Temaanalyse av traktorulykker bygger i hovedsak på dybdestudier fra UAG av 27 dødsulykker med traktor for perioden 2005- 2014. I tillegg er det supplert med analyse av statistikk fra STRAKS-ulykkesregisteret over ca. 600 ...