• Overflatebehandling av betongkonstruksjoner 

      Østvik, Jan-Magnus; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;116, Report, 2013-02)
      For å dokumentere ulike produkters kloridbremsende effekt og oppførsel under reelle feltforhold, ble 10 leverandører invitert til å overflatebehandle prøvefelt på Skarnsundet bru i Nord-Trøndelag. Leverandørene valgte selv ...