Now showing items 308-327 of 489

  • PP-fiber til bruk i brannsikring av betong : Produksjon av testelementer for brannprøving 

   Klemetsrud, Karen (Statens vegvesens rapporter;83, Report, 2013-05)
   Denne rapporten beskriver produksjon av i alt 49 testelementer som ble benyttet til brannforsøk med hydrokarboneksponering (HC-kurve) ved Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL) i Trondheim. Hensikten med brannprøvingen ...
  • Predikering av branner og ulykker i vegtunneler 

   Høye, Alena; Nævestad, Tor-Olav; Ævarsson, Grétar (Statens vegvesens rapporter;347, Report, 2019-06)
   Vi har utviklet statistiske modeller for vegtunneler i Norge for å beregne normale antall kjøretøybranner, personskadeulykker, antall ulykker med drepte eller hardt skadde og antall havarier, som en funksjon av en rekke ...
  • Preferred solution, K12 - Appendix F – Global analyses - Modelling and assumptions 

   Statens vegvesen; MST (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes modelling and assumptions for the global models established in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Cable stay tension is evaluated. A benchmark between key softwares ...
  • Preferred solution, K12 - Appendix L – Design of cable stayed bridge and abutments 

   Statens vegvesen; HPO (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Introduction: The cable stayed bridge is constituting the south portion of the Bjørnafjorden Bridge, "cantilevering" from Reksteren across the Svarvahelleholmen Island and connecting to the floating bridge at axis 3. The ...
  • Preferred solution, K12 - main report 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter, Report, 2019-08-15)
   This report outlines the preferred solution for crossing of Bjørnafjorden for phase 5 of the E39 Bjørnafjorden project, performed by the AMC project group. Current version of this report is the final report issued for ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix A - Drawings binder 

   Statens vegvesen; PSU (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This appendix is a drawings binder, containing all drawings related to the following document: SBJ-33-C5-AMC-90-RE-100 Preferred solution, K12
  • Preferred solution, K12 – Appendix C - Architectural evaluation 

   Statens vegvesen; JHE/KSV (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report contains the architectural evaluation done for the preferred alternative K12. In the process of ranking the mdifferent alternatives K11 to K14, architectural evaluations have played an important role. The K12 ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix E Aerodynamics 

   Statens vegvesen; KAA (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This document contains a summary of aerodynamic assessment of the K12 alternative for the Bjørnafjorden crossing. Further details are given in the notes in the reference list. Aerodynamic coefficients, both static and ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix G - Global analyses - Response 

   Statens vegvesen; MST (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes load modelling, methods and response evaluations performed in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Permanent, temperature, traffic, tidal, current, wind and wave ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix H Global analyses – Special studies 

   Statens vegvesen; AGF/FCWH/PGS (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the work performed in consideration of special studies in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Considered effects are hydrodynamic effects such as viscous damping, ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix I Fatigue analyses 

   Statens vegvesen; AGJ (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the work performed in consideration of fatigue capacity of the selected concept (K12) in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Fatigue calculations have been performed ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix J - Ship collision 

   Statens vegvesen; MST (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the status of ship collision analyses in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Both global and local effects are considered. The only damping sources that gives a ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix K Design of Floating Bridge Part 

   Statens vegvesen; AKL (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This appendix outlines the design of the floating bridge part for the concept K12. The floating bridge part consists of the bridge girder, columns and pontoon.
  • Preferred solution, K12 – Appendix M Mooring system 

   Statens vegvesen; LBJ (Statens vegvesens rapporter;304624, Report, 2019-08-15)
   A mooring system has been developed to support the floating bridge concept for crossing Bjørnafjorden. The curved bridge concept has three moored pontoons relatively close to the center with four mooring lines each, ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix N - Construction and marine operations 

   Statens vegvesen; JKJ (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the construction and installation of the Bjørnafjorden floating bridge. The bridge consists of a cable stay bridge in the south connected to a 4.5km long floating bridge. The south end of the ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix O Material technology and steel in marine environment 

   Statens vegvesen; GEN (Statens vegvesens rapporter;304624, Report, 2019-08-15)
   The bridge design life is 100 years and this document discusses material selection and means of providing corrosion protection to limit the need for future inspections, maintenance, and replacements. The recommended solutions ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix R - Risk assessment 

   Statens vegvesen; IBK (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Appendix R, Risk Assessments describes the risk management process applied for concept development and assessment of the four concepts K11 to K14. The objectives of the risk management process can be considered threefold: • ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix S - Parametric excitation 

   Statens vegvesen; KAK (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The main purpose of phase 5 of the E39 Bjørnafjorden project is to identify and document which of the four described bridge alternatives that may be regarded as the best solution. In this context, AMC have assessed the ...
  • Preliminary evaluation of viscous damper between tower and bridge girder 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-02-20)
   This note describes the preliminary evaluation of the viscous damper between tower and bridge girder. By releasing the lateral constraint of the bridge girder at the tower and in the back spans, the bridge girder can vibrate ...
  • Prioriteringsmodell for skredpunkt : Brukerveiledning 

   Bjordal, Heidi (Statens vegvesens rapporter;349, Report, 2015-01)
   Rapporten gir en introduksjon til beregningsmodellen for prioritering av skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i ...