Now showing items 273-292 of 489

  • Mengderapport vinteren 2020/2021 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2011/2012 

   Strøm, Oddbjørn (Statens vegvesens rapporter;151, Report, 2012-08-15)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2012. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2012/2013 : oppdatert oktober 2013 

   Vatne, Mats Erik; Sivertsen, Åge (Statens vegvesens rapporter;240, Report, 2013-10-02)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2013. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2013/2014 

   Sivertsen, Åge; Ofstad Skolmli, Ida (Statens vegvesens rapporter;321, Report, 2014-09-16)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2014. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2014/2015 

   Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Eggan, Mari (Statens vegvesens rapporter;406, Report, 2015-08-18)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2015. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2015/2016 

   Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Jensen, Morten (Statens vegvesens rapporter;419, Report, 2016-09-15)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2016. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2016/2017 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;529, Report, 2017-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra sesongen 2012/2013 til sesongen 2016/2017. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2018/2019 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;362, Report, 2019-10)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert på de vegkategorier som ...
  • Miljøgate 2014 - en statusrapport 

   Bølviken, Trine (Statens vegvesens rapporter;346, Report, 2014-12-12)
   En innsamling og sammenlikning av erfaringer om miljøgater har ikke blitt publisert siden Vegdirektoratets rapport «Fra riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater» i 2003. Denne rapporten bygger videre på 2003-rapporten, ...
  • Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon 

   Wester Plesser, Thale Sofie; Engelsen, Christian John (Statens vegvesens rapporter;462, Report, 2015-12)
   SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført miljøkartlegging av vanlige produkter for overflatebehandling av tunneler og bruer og av berginjeksjonsprodukter. Produktene er tilgjengelige på markedet i ...
  • Min sykkel er lastet med: En rapport om lastesykler og bylogistikk 

   Nordbye Rundberget, Annika; Storsul, Eirill; Wilhelmsen, Frode; Osnes, Sondre (Statens vegvesens rapporter;645, Report, 2016-09-02)
   En lastesykkel er en sykkel som kan frakte varer av ulik størrelse og vekt. Lastesykkelen kan erstatte bruken av varebilen i en logistikkvirksomhet, den kan erstatte privatbilen, den kan brukes som transportmiddel, ...
  • Modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann 

   Tjomsland, Torulv; Selvik, John Rune; Faafeng, Bjørn (Statens vegvesens rapporter;90, Report, 2012-02)
   Målet med prosjektet var å teste i hvilken grad veisaltpåvirkning av en innsjø kunne simuleres ved en matematisk modell. Padderudvann har et overflateareal er 0,135 km2 . Største dyp er 21 meter. E18 går langs nordsiden ...
  • Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar 

   Selseng, Torbjørn; Handberg, Øyvind N. (Statens vegvesens rapporter;634, Report, 2020-01)
   Rapporten er utarbeidd av Vestlandsforskning og Menon Economics, på oppdrag frå Statens vegvesen. Målet er å teste verktøy for risiko- og sårbarheits-analyse og kost/nyttevurderingar, utvikla i FoU prosjekt gjennomført i ...
  • Nasjonal gåstrategi : Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet 

   Berge, Guro; Haug, Ellen; Marshall, Lillebill (Statens vegvesens rapporter;87, Report, 2012-02)
   Dokumentet inneholder strategien og det faglige grunnlaget for utarbeidelsen av den. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder med målsettinger, og videre hvordan transportetatene kan fremme gåing. I fagdelen ...
  • Når vegen berører myra: God forvaltning av myr i vegplanlegging, bygging og drift 

   Aker, Pernille; Dalen Johansen, Marte (Statens vegvesens rapporter;423, Report, 2015-09)
   Myr er et viktig, men sårbart økosystem. I tillegg til et rikt naturmangfold, bidrar myrer også med betydelige økosystemtjenester i form av blant annet karbonlagring og flomdemping. Dette er tjenester som er forventet å ...
  • Nedfreste kantlinjer på rv 3 : evaluering av forsøk utført i perioden 2002-2010 

   Haglund, Jon; Bang, Ole Christian (Statens vegvesens rapporter;368, Report, 2015-03-12)
   Statens vegvesen Region Øst startet et forsøksprosjekt for forbedret kantlinjeoppmerking i 2001. Bakgrunnen for prosjektet var et behov for å utvikle en vegoppmerking som bedre kunne stå imot belastningene fra et omfattende ...
  • No2/NOx volume ratio in three tunnels in Norway : observations 2007 - 2013 

   Lotsberg, Gunnar (Statens Vegesens rapporter;173, Report, 2013-05-15)
   Formålet med denne rapporten er å studere utviklinga av giftige gassar i bileksosen dei siste åra. Dette er nyttig kunnskap ved planlegging av ventilasjon i nye tunnelar og ved vurdering av konsekvensar for miljøet rundt ...
  • Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet 

   Løtveit, Sigurd (Statens vegvesens rapporter;119, Report, 2012-05)
   Dokumentet gir en nærmere redegjørelse for hvordan trafikksikkerhet er prioritert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dokumentet viser hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikker ...