Now showing items 211-230 of 503

  • Introduksjon til gateplanlegging : fysiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger for utforming av gater 

   Lillebye med flere, Einar (Statens vegvesens rapporter;250, Report, 2014-04-01)
   Rapporten har to målsettinger: - å økte den generelle kompetansen innen planlegging av transportanlegg i by - å supplere håndbok 017 Veg- og gateutforming ved å identifisere, analysere og prioritere planforutsetninger ...
  • ITS - standardisering : statusrapport på engelsk 2012 

   Evensen, Knut Q-Free (Statens vegvesens rapporter;185, Report, 2012-12)
   Intelligente transportsystemer (ITS) innen vegtrafikk er systemer som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi for sikrere transport og mer effektiv bruk av veginfrastrukturen. Intelligente transportsystemer har et ...
  • ITS standardisering : oversikt og statusrapport 2019 

   Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;482, Report, 2019-07)
   Standardisation has been important since the start of ITS, and it is now, with the onset of cooperative ITS (C-ITS) in the global market, even more essential. Knowledge about ITS standardisation is thus important for many ...
  • ITS-standardisering : statusrapport på engelsk 2013 

   Evensen, Knut Q-Free (Statens vegvesens rapporter;219, Report, 2013-12)
   Intelligente transportsystemer (ITS) innen vegtrafikk er systemer som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi for sikrere transport og mer effektiv bruk av veginfrastrukturen. Intelligente transportsystemer har et ...
  • ITS-strategi for Statens vegvesen : Revisjon 2012 

   Christiansen, Ivar; Boag, Kjersti; Ruud, Cathrine; Trondsen, Jacob; Skjetne, Eirik (Statens vegvesens rapporter;179, Report, 2012-12)
   Vi trenger nye virkemidler som er effektive og treffsikre i forhold til våre hovedmål for trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og tilgjengelighet. De klassiske virkemidlene som kapasitetsutbygging må suppleres med nye ...
  • ITS-tjenester basert på samvirkende ITS 

   Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;821, Report, 2022-05)
   Denne rapporten forklarer begrepene Intelligente transportsystemer (ITS), samvirkende ITS og Connected Cooperative and Automated Mobility (CCAM), og hvordan samvirkende ITS er relatert til norske roller som er involvert i ...
  • Jordskjelvdesign i Statens vegvesen: Anbefalinger for geoteknisk prosjektering av veger og samvirke jord-konstruksjoner 

   Kaynia (NGI), A. M.; Johansson (NGI), J.; Torgersrud (NGI), Ø.; Bruun (SVV), H.; Haugen (SVV), E. (Statens vegvesens rapporter;604, Report, 2017-05)
   Eurokode 8, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, deler konstruksjoner/byggverk inn i seismiske klasser. Disse definerer sikkerhetsnivået mot jordskjelvpåkjenning avhengig av konstruksjonens funksjon og ...
  • K11 - Feasibility study for damper between tower and bridge girder, phase I 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-04-27)
   This note describes the phase 1 of a feasibility study for a damper between tower and bridge girder. For this alternative K11 concept it is proposed to replace the girder-tower connection in K11_07, by two passive viscous ...
  • K12 - Architectural design 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes our work on the architectural design of the floating bridge. Heyerdahl Architects AS has been engaged in earlier phases of the project "E39 Stord - Os" with a proposal for an end anchored floating ...
  • K12 - Design of abutments 

   Statens vegvesen; TN/SGR/SAH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Both abutments are founded on prepared bedrock base. The south location is on the island Reksteren and the north is located on the islet Gullholmane. The bridge box girder is monolithically connected to the abutments in ...
  • K12 - Design of bridge girder 

   Statens vegvesen; JoS (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The report describes the design of the bridge girder with calculation of cross-section properties. There are two types of cross section along the bridge. Type 1 is used in the cable stayed bridge and in the lower part of ...
  • K12 - Design of mooring and anchoring 

   Statens vegvesen; KWA/HSA TBO (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The current report summarizes the mooring system design proposed for the recommended Bjørnafjorden floating bridge concept K12. The concept is generally the same as proposed during the concept evaluation and can easily be ...
  • K12 - Ship impact, Global assessment 

   Statens vegvesen; EivBj (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The global response of the bridge due to ship impact has been studied in this report. The main focus is impacts between ship deckhouse and girder and between ship bulb and pontoon. Girder impacts all along the bridge ...
  • K12 - Ship impact, Pontoons and columns 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on pontoons and columns ...
  • K12 - Structural response analyses 

   Statens vegvesen; VBK (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   In this reports a description of the applied loads are presented along with the limit states and requirement that have been applied in design. The limit state response is also presented together with the calculated ...
  • K12 – Marine geotechnical design 

   Statens vegvesen; JOM/KNHBE/JOH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the geotechnical design for the recommended bridge concept K12. The K12 concept is an end-anchored floating bridge with mooring system for increased robustness and redundancy. There is a pylon support ...
  • K12 – Ship impact, Bridge girder 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on the bridge girder ...
  • K12 – Summary report 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report gives a summary of the K12 floating bridge concept developed.
  • Kartlegging av svakhetssoner i berg med 2D resistivitetsmålinger: Veiledning 

   Norges geologiske undersøkelse (Statens vegvesens rapporter;305, Report, 2018-02-28)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens vegvesen har et samarbeidsprosjekt med tema «forundersøkelser for tunneler». Denne rapporten omhandler kartlegging med 2D resistivitetsmålinger, med veiledende informasjon ...
  • Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt: Kontraktsområde 1501, 1503, 1504 

   Vereide, Linnea (Statens Vegvesens rapporter;602, Report, 2017-08-08)
   Denne rapporten er ment å gi en oversikt over hvor i utvalgte kontraktsområder i Møre og Romsdal en finner trerekker og alléer langs europa, riks- og fylkesvegene, samt gi et innblikk i hvilken tilstand de er i.