Now showing items 118-137 of 503

  • Etablering av feltstasjon for betong 

   Pedersen, Bård M; Hornbostel, Karla (Statens vegvesens rapporter;492, Report, 2020-02)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felt-eksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Feltstasjonen har blitt ...
  • Etablering av trær 

   Solfjeld, Ingjerd; Solfjeld, Erik (Statens vegvesens rapporter;89, Report, 2012-03)
   Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og oppfølging av anlegg ...
  • Etatsprogram Næringslivets transporter : artikler formidlet 2007-2012 

   Unknown author (Statens vegvesens rapporter;172, Report, 2012-10-17)
   Rapporten er en samling av artikler fra prosjektene i etatsprogram Næringslivets transporter. Artiklene er skrevet med formål å formidle resultater fra programmet til forvaltning og næringsliv, og har vært publisert i ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Freifjordtunnelen 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;158, Report, 2012-08-21)
   Norconsult AS har sett på sprøytebetongs tilstand i utvalgte undersjøiske tunneler. Dette som en del av strategiarbeidert i Moderne vegtunneler. Det var ønskelig å finne tunneler hvor det var utført undersøkelser også ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;160, Report, 2012-08-21)
   Norconsult AS har sett på sprøytebetongs tilstand i utvalgte undersjøiske tunneler. Dette som en del av strategiarbeidert i Moderne vegtunneler. Det var ønskelig å finne tunneler hvor det var utført undersøkelser også ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ENØK Strategi vegtunneler 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;155, Report, 2012-08-21)
   Rapporten omhandler energibruk i tunneler med sikte på å foreslå tiltak for å redusere energikostnadene ved nye anlegg og i forbindelse med større rehabiliteringer. Rapporten bygger på statistikk fra eksisterende tunneler ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ITS for vegtunneler 

   ViaNova Plan; Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;157, Report, 2012-08-21)
   Rapporten dokumenterer resultater fra vurderinger av bruk av ITS-tiltak for vegtunneler. Formålet med analysen er å gi et bidrag til vurdering av ITS-tiltak for vegtunneler i forbindelse med utvikling av ny byggestrategi ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 1 

   Basler & Hofmann AG; Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;153, Report, 2012-08-21)
   Rapporten er en gjennomgang av tunnelstandarden i Sveits og de anbefalinger som sveitsiske myndigheter gir når det gjelder bergsikring og tunnelkledninger. Dette som en sammenligning til de forslagene til ny byggestrategi ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 2 

   Basler & Hofmann AG; Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;154, Report, 2012-08-21)
   Rapporten er en gjennomgang av tunnelstandarden i Sveits og de anbefalinger som sveitsiske myndigheter gir når det gjelder bergsikring og tunnelkledninger. Dette som en sammenligning til de forslagene til ny byggestrategi ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : utvikling av risikoanalysmodell TRANSIT for vegtunneler 

   Matrisk GmbH; HOJ Consulting GmbH; Dr. Matthias, Schuber (Statens vegvesens rapporter;156, Report, 2012-08-21)
   I samarbeid med Sveitsiske vegmyndigheter er det utviklet et nytt kvantitativt risikoanalyseverktøy basert på såkalte Bayesiske nettverk. Modellen, som heter TRANSIT, beregner risiko for trafikkulykker og skadde og drepte, ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : vegtunneler og lokal luftkvalitet 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;152, Report, 2012-08-21)
   Bygging av vegtunneler i Norge øker. Vegtunneler har grovt sett to hovedmål - framkommelighet og sikkerhet. Det er en klar tendens til å ønske flere og lengre tunneler, samtidig som man vil unngå lokalproblemer knyttet ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011 

   Nævestad, Tor-Olav TØI; Frislid Meyer, Sunniva TØI (Statens vegvesens rapporter;162, Report, 2012-10-05)
   Det er godt over 1000 vegtunneler i Norge. Rapporten kartlegger og beskriver kjennetegn ved vegtunnelbranner og branntilløp i norske vegtunneler 2008-2011. Det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 21,25 ...
  • Etatsprogrammet moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging under driving med Novapoint Tunnel 

   Humstad, Tore; Kveen, Alf; Høien, Are Håvard (Statens vegvesens rapporter;193, Report, 2013-03)
   En modul i Novapoint er gjennom Moderne vegtunneler blitt videreutviklet til å inneholde en funksjon for å registrere og rapportere geologi og bergsikring fra tunneldriving. Dette arbeidet er utført i samarbeid med Vianova ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid 

   M. Johansen, Johnny; Holen, Åsmund; ViaNova (Statens vegvesens rapporter;143, Report, 2012-08-15)
   Rapporten dokumenterer resultater fra analyse av stengetider og oppetider for vegtunneler bygd etter tradisjonell utførelse iht håndbok 021 Vegtunneler sammenholdt med utførelse med helstøpt tunnelhvelv. Formålet med ...
  • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

   DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
  • Evaluating sensors for snow avalanche monitoring on Unmanned Aircraft Systems : Findings from Andøya, Norway, April 16-18, 2018 

   Vaa, Torgeir; Håland, Gunne; Humstad, Tore; Frauenfelder, Regula (Statens vegvesens rapporter;615, Report, 2018-09)
   The NPRA sponsored a two day field demonstration in April 2018 in Andøya, Norway to evaluate the usability of sensors on UASs for snow avalanche monitoring. The test found that output from ground penetrating radar (GPR) ...
  • Evaluering av dimensjoneringsklasser 

   Tran, Trang (Statens vegvesens rapporter;359, Report, 2014-12)
   Statens vegvesen Vegdirektoratet, seksjon for Planlegging og grunnerverv, har innhentet erfaringer om dimensjoneringsklasser av nye veganlegg. Målet for undersøkelsen har blant annet vært å få en oversikt over hvordan de ...
  • Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred 

   Håland, Gunne (Statens vegvesens rapporter;204, Report, 2013-12-10)
   For å redusere risikoen for trafikanter som ferdes i skredutsatte områder, ble det på 1980 og – 90 tallet montert opp flere geofonanlegg for å varsle trafikantene om snøskred. Det viser seg at det er kun 3 av 8 anlegg som ...
  • Evaluering av KVU/KS1 : færre og bedre KVU'er 

   Martinsen, Jan A.; Søyseth, Sonja Elisabeth (Statens vegvesens rapporter;137, Report, 2012-09)
   Evaluering av KVU/KS1 ordningen
  • Evaluering av pilotprosjekter : innen økologisk kompensasjon - runde 2 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;367, Report, 2019-08)
   Rapporten oppsummerer hovedfunn i en oppdatering av evalueringen av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon gjennomført i 2018-2019. Bakgrunnsinformasjon om økologisk kompensasjon som metode og verktøy finnes i ...