• Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Bachelor thesis, 2014-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Trafikkskilt : Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt : utkast [Håndbok 050] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Bachelor thesis, 2006-01)
   Skiltnormalen inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften, og publiseres i Håndbok ...
  • Vegbygging : tillegg til håndbok 018, januar 2009 : normaler [Håndbok 018] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Bachelor thesis, 2009-01)
   Oppdatering av håndbok 018 Vegbygging, kap. 6 / Vedlegg 10, for 2009. Oppdateringen gjelder hovedsakelig asfaltdekker og bindemidler til disse. Blant oppdateringer og andre nyheter nevnes: • Steinmaterialkravene er ...