Now showing items 45-64 of 419

  • Bruprosjektering - 09 : NOB-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Inneholder normaler for fritt opplagte bjelkebruer av prefabrikerte, normerte, omvendte T-bjelker, NOB, med plass-støpt bruplate. Normalen inneholder to alternative utførelser av bruplaten, den ene med et massivt tverrsnitt ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOT-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990-01)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte, omvente T-bjelker, NOT. På grunn av endrede krav til armeringsoverdekning og ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler. Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig gjennomgått og tildels revidert. Noen av ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet en normal for kulverter, som omfatter plasstøpte kulverter, elementkulverter av betong, korrugerte stålrør og betongrør. Normalen er utarbeidet for fundamentering av prefabrikerte kulverter og rør på ...
  • Bruprosjektering - 13 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1985)
   Dette kapittel inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for fire gangvegbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn.
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Bruprosjektering : Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2011)
   Håndbok 185 Eurokodeutgave 2011 supplerer Eurokodene der disse ikke har spesielle regler for beregning og dimensjonering av brukonstruksjoner. Trafikklast på bruer med spennvidde over 500 meter og på ferjekaier er ikke ...
  • Bruprosjektering : normal [Håndbok N400] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N400, Book, 2014)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering : normaler [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2009-10)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
  • Bruprosjektering: Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok V499] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V499, Book, 2014)
  • Bruregistrering : veiledning [Håndbok 129] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;129, Book, 2009-10)
   Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke ...
  • Brurekkverk : veiledning [Håndbok 268] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;268, Book, 2009)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok 231 Rekkverk mht. brurekkverk, rekkverk på støttemurer og på stup. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt ...
  • Brurekkverk: veiledning [Håndbok V161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V161, Book, 2014)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt laster til bruk ved ...
  • Byen og varetransporten : veiledning : [Håndbok 250] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;250, Book, 2005)
   I Nasjonal transportplan 2006-15 peker Samferdselsdepartementet på at godstransporten må inngå som en del av den samlede arealplanleggingen i byområdene. Byene står overfor store utfordringer når det gjelder varedistribusjon. ...
  • Byggelederinstruks : Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider : [Håndbok 130] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;130, Book, 1986-10)
   Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider ble sendt vegkontorene i 1976. Til grunn for instruksen lå et arbeid som startet i 1970. I 1972 bearbeidet et utvalg det da foreliggende forslag. Utvalget besto av K. Jahren, ...
  • Certificate of professional competence (CPC) : curriculum : [Handbook 227E] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;277E, Book, 2008-04)
   Curriculum for professional driver training for carriage of passengers and goods.
  • Cold bitumen stabilized base courses : guidelines [Handbook 198E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;198E, Book, 1999-11)
   The present document is a translation of the original guidelines written in Norwegian in 1997. These guidelines are dealing with cold bitumen stabilized base courses. The guidelines cover mix design, production, laying ...
  • Curriculum : certificate of professional competence (CPC) : guidelines [Handbook 277E] 

   Vegdirektoratet (Handbook / Statens vegvesen;277E, Book, 2008-04)
   In 2003, the EU issued a new directive (“Professional Driver Training Directive”) which introduced requirements for compulsory professional driver training aimed at raising the competence of professional drivers of heavy ...
  • Cycle path inspections : road safety - accessibility - experience of travel : guidelines [Handbook 249] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;249e, Book, 2004)
   The guide for Cycle Path Inspection has been developed as one of several handbooks published in the Norwegian Public Roads Administration’s scheme for road safety audits. Cycle Path Inspection has been organized so that ...