Now showing items 261-280 of 419

  • Rekkverk og vegens sideområder : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2011)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
   Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
  • Reklame og trafikkfare : håndbok i behandling av reklame langs offentlig veg etter vegloven §33 - "Reklameparagrafen" : [Håndbok 190] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;190, Book, 1995-12)
   Håndboken skal være et hjelpemiddel for alle som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det gjelder særlig for ansatte i Statens vegvesen, men også i kommunene. For utendørsreklamebransjen kan den også være et ...
  • Reklame og trafikkfare : veiledning [Håndbok 190] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;190, Book, 2011-04)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Reklame og trafikkfare [Håndbok V323] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V323, Book, 2014)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Retningslinje for boliginnløsing : retningslinjer [Håndbok 272] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;272, Book, 2008)
   Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.
  • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok 262] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;262, Book, 2007-06)
   Vegdirektoratets retningslinjer gjelder Statens vegvesens vurdering og behandling av søknad om avkjørsel fra riksveg, herunder også søknad om endret bruk av eksisterende avkjørsel. Disse retningslinjene kan legges fram ...
  • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok 262] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;262, Book, 2008-04)
   Ved lovendring av 1. mars 1996 ble klagebehandlingen for avkjørselssaker for riksveg lagt til Fylkesmannen. Samferdselsdepartementets retningslinjer gjelder både for avgjørelser i første instans og for Fylkesmannen som ...
  • Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker : [Håndbok R701] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R701, Book, 2014-06)
   Ved lovendring av 1. mars 1996 ble klagebehandlingen for avkjørselssaker for riksveg lagt til Fylkesmannen. Samferdselsdepartementets retningslinjer gjelder både for avgjørelser i første instans og for Fylkesmannen som ...
  • Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag : [Håndbok 066] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;066, Book, 2010-11)
   Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
  • Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 1976)
   Mens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet ...
  • Retningslinjer og normaler for veger 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1947)
   Vegene deles i 3 klasser etter trafikkens størrelse (kfr. Normalblad, skjema nr. 751). Vegklasse 1 omfatter de fremtidige store trafikkårer, innfartsveger til og sterkt trafikerte lokale veger ved de større byer, alle ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken : veiledning [Håndbok V721] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V721, Book, 2014-06)
   Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
   Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
  • Risikovurderinger i vegtrafikken : veiledning [Håndbok 271] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;271, Book, 2007-02)
   Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
  • Road safety audits and inspections : guidelines : [Handbook 222] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;222e, Book, 2006)
   This handbook describes the basic principles, requirements, responsibilities, guidelines and methods for undertaking road safety audits and inspections at the Norwegian Public Roads Administration. Road safety audit of ...
  • Road traffic safety equipment : technical requirements : [Handbook 062E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062E, Book, 2011)
   Our aim with the manual is to achieve correct, good products throughout the road network,which in turn will create a functional, unified road environment with safe traffic. One of the key functions of Manual 062 is to ...
  • Road tunnels : standard [Manual 021E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet; Norwegian Public Roads Administration (Håndbok / Statens vegvesen;021E, Book, 2004-03)
   This Design manual applies to all types of road tunnels. The manual apply for new tunnels but do not apply retrospectively. Initially, the manual shall apply in respect of upgrading of safety aspects of existing tunnels. The ...
  • Roads and Nature : [Manual 192E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;192E, Book, 1994)
   This publication is intended to help road planners and those working in the public environmental management sector to take natural assets and the countryside into greater account when planning roads and to encourage them ...
  • Roads and the cultural environment : [Handbook 208] 

   Haraldsen, Ulf; Vegdirektoratet; Riksantikvaren (Håndbok / Statens vegvesen;208, Book, 1999-09)
   This handbook deals with roads and their relationship with valuable cultural environments and historic monuments and sites. It gives an insight into the assets which surround us in the cultural environment and offers ...