Now showing items 119-138 of 421

  • Ferjestatistikk 2009 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2010)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2010 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2011)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2011 : veileding [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2012)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok 157] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2013)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Bachelor thesis, 2014-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2013 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
  • Ferjestatistikk 2014 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, ...
  • Ferjestatistikk 2015 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
  • Ferjestatistikk 2016 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
  • Fjellbolting : veiledning [Håndbok 215] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;215, Book, 2000-03)
   Boken tar for seg bolter til fjellforsterkning. Bolter for å feste eller henge opp installasjoner i fjell eller betong blir ikke behandlet.
  • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
   Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
  • Forslagsvirksomheten : retningslinjer [Håndbok 043] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;043, Book, 2008-10)
   Denne håndboken gir bestemmelser og anbefalinger for bruk av forslagsvirksomheten i Statens vegvesen. Forslagsvirksomheten skal bidra til at ansattes initiativ og kreativitet blir stimulert. Den skal også bidra til at ...
  • Forslagsvirksomheten: retningslinjer [Håndbok 043] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;043, Book, 2004-05)
   Forslagsvirksomheten skal bidra til at ansattes initiativ og kreativitet blir stimulert. Den skal også bidra til at nytenkning og utvikling blir en del av det daglige arbeidet. Dette vil føre til høyere effektivitet og ...
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer : retningslinjer [Håndbok 147] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;147, Book, 1997)
   Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...
  • Gangfeltkriterier : håndbok 270 - høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2012-10)
   Håndbok 270 «Gangfeltkriterier» utkom i første utgave i 2007 etter et grundig forarbeid utført av Sintef Teknologi og samfunn. En viktig bakgrunn for arbeidet var erkjennelsen av at etablering av gangfelt ikke nødvendigvis ...
  • Gangfeltkriterier : veiledning : [Håndbok 270] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2007)
   I denne veilederen finner du: - De kriteriene vi mener bør legges til grunn ved vurderingen av om man skal anlegge et gangfelt eller ei. Fartsnivå, trafikkmengde (ÅDT) og antall kryssende myke trafikanter i makstimen skal ...
  • Gangfeltkriterier: veiledning [Håndbok V127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V127, Book, 2014)
   Statens vegvesen begynte i 2002 en vurdering av hensiktsmessigheten av våre kriterier for anleggelse av gangfelt. Dette var begrunnet både i erkjennelsen av at gangfelt i seg selv ikke er et entydig trafiksikkerhetstiltak, ...
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder : normaler [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1978-12)
   Vegnormalenes del - Gatenormaler - er opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Boka er ajourført som normalene forelå pr. 31. desember 1978.
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1977-01)
  • General specifications 2 : standard specification texts for bridges and quays : principal specification 8 : [Handbook 026E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;026E, Book, 2009-03)
   The General Specifications cover construction work, operations and maintenance work, and are to be used in work carried out by the Norwegian Public Roads Administration through contracts. They shall provide uniform rules ...