Now showing items 113-132 of 419

  • Ferjestatistikk 2003 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2004)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2004 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2005-05)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2005 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2006-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa‐ riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks‐ og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2006 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2007)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2007 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2008)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2008 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2009)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2009 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2010)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2010 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2011)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2011 : veileding [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2012)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok 157] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2013)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Bachelor thesis, 2014-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2013 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
  • Ferjestatistikk 2014 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, ...
  • Ferjestatistikk 2015 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
  • Ferjestatistikk 2016 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
  • Fjellbolting : veiledning [Håndbok 215] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;215, Book, 2000-03)
   Boken tar for seg bolter til fjellforsterkning. Bolter for å feste eller henge opp installasjoner i fjell eller betong blir ikke behandlet.
  • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
   Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
  • Forslagsvirksomheten : retningslinjer [Håndbok 043] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;043, Book, 2008-10)
   Denne håndboken gir bestemmelser og anbefalinger for bruk av forslagsvirksomheten i Statens vegvesen. Forslagsvirksomheten skal bidra til at ansattes initiativ og kreativitet blir stimulert. Den skal også bidra til at ...
  • Forslagsvirksomheten: retningslinjer [Håndbok 043] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;043, Book, 2004-05)
   Forslagsvirksomheten skal bidra til at ansattes initiativ og kreativitet blir stimulert. Den skal også bidra til at nytenkning og utvikling blir en del av det daglige arbeidet. Dette vil føre til høyere effektivitet og ...
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer : retningslinjer [Håndbok 147] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;147, Book, 1997)
   Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...