Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNevstad, Kristina
dc.contributor.advisorOpstad, Erlend
dc.contributor.authorErtvåg, Silje Relling
dc.contributor.authorLausund, Kristina
dc.contributor.authorNeslein, Lasse Fredrik
dc.contributor.authorDyb, Kristian Blomvik
dc.coverage.spatialNorway, Ålesundnb_NO
dc.date.accessioned2018-01-26T14:43:54Z
dc.date.available2018-01-26T14:43:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479986
dc.descriptionBacheloroppgave - NTNU Ålesund - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet etter ønske fra Statens vegvesen. Hensikten er å utføre en strekningsanalyse for området Emblemsvåg - Akslen langs fylkesveg 60 for å bedre dagens situasjon. Området består i dag av en kombinasjon av tilgjengelig areal, spredt bebyggelse, større byggefelt og noe næring. I kommuneplanens arealdel for Ålesund kommune er det lagt til rette for videre utbygging. I oppgaven er det fokusert på å undersøke dagens situasjon langs strekningen, for å så legge frem forslag til nye vegløsninger, gang- og sykkelveger, og kollektivtilbud. Prosjektgruppen har lagt frem tre skisseforslag i papirformat, hvorav to av disse er modellert i Novapoint. De to løsningene baserer seg på to forskjellige vegklasser, H1 og U-H5, med forskjellige kryssløsninger som følger kravene til dimensjoneringsklassene i håndbøkene. Disse løsningene har hvert sitt hovedfokus der H1 tar mer hensyn til lokalområdet, og U-H5 tar mer hensyn til fremkommelighet og legger til rette for fremtidig utvikling. Det er også blitt utført dimensjonering av vegkroppen, vurdering av flom, vegklasser, sideveger, fortau, med mer. Rapportens innhold starter med teoretisk grunnlag og kartlegging av dagens situasjon, og fortsetter med skisseløsninger, drøfting, resultat og konklusjon. Rapporten er oppbygd slik at leseren vil bli kjent med området for å forstå valg som er gjort i de forskjellige løsningene. I drøftingen vil de forskjellige løsningene sammenlignes, og konklusjonen kommer frem til en anbefalt løsning. Vedlagt ligger befaringsrapporter, tegningshefte av vegmodellene, flomanalyse utført av Norconsult, og digital kopi av alle dokumenter og modelleringsfilernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[S.R. Ertvåg, K. Lausund, L.F. Neslein & K.B. Dyb]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.subjectSykkelvegernb_NO
dc.subjectKollektivtransportnb_NO
dc.titleStrekningsanalyse Fv. 60 Emblemsvåg - Akslennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber220nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal