Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØiseth, Ole André
dc.contributor.advisorCantero, Daniel
dc.contributor.authorLunde, Eirin Gundersen
dc.contributor.authorOlsen, Hans Andre Mangen
dc.coverage.spatialNorway, Hardangerfjordennb_NO
dc.date.accessioned2018-01-24T12:58:47Z
dc.date.available2018-01-24T12:58:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479430
dc.descriptionMasteroppgave - NTNU Trondheim – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for konstruksjonsteknikk. Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi.nb_NO
dc.description.abstractDet har blitt observert store vibrasjoner på de lengste hengestengene på Hardangerbrua. Parametrisk eksitering er blitt foreslått som årsak til disse vibrasjonene. Hovedfokuset til denne oppgaven har derfor vært å verifisere om dette stemmer. Som en innledning til oppgaven er parametrisk eksitering av kabler blitt sett på. Undersøkelser for å finne et kriteria for når parametrisk eksitering inntreffer er blitt utført, men uten konkluderende resultater. Spørsmålet om parametrisk eksitering av hengestengene på Hardangebrua ble først sett på med numeriske modeller av hengestengene og brua. Dette ble utført for å undersøke om vibrasjoner av brukassa kunne eksitere hengestengene. Det ble også etterspurt de dynamiske egenskapene til hengestengene i tillegg til årsaken til vibrasjonene. Som et tiltak ble eksperimenter på Hardangerbrua utført for å innhente resultater til modal analyser, og for å få informasjon til å evaluere om parametrisk eksitering er sannsynlig. Det ble utført hammer tests i tillegg til opptak av vibrasjoner og registrering av passerende trafikk. De dynamiske egenskapene ble estimert ved bruk av tre metoder; circle fit, line fit og least-square complex exponentials. Basert på resultatene fra Hardangebrua, ga circle fit og line fit troverdige estimater for egenfrekvensene, men upålitelige resultater for demping og modeform. Least-square complex exponentials ga derimot varierende resultater for samtlige dynamiske egenskaper, og resultatene blir derfor ikke presentert. Ut fra undersøkelsene på de numeriske modellene, tyder resultatene på at vibrasjoner fra brukassa ikke vil forårsake parametrisk eksitering på hengestengene. Eksitering på grunn av trafikk kunne også utelukkes etter å ha sett på sammenhengen mellom vibrasjoner på hengestengene og passerende trafikk. Parametrisk eksitering ble derfor konkludert som lite sannsynlig. Vibrasjonene ble derfor undersøkt igjen, og overslags beregninger antyder at virvelavløsning er en mulig årsak til vibrasjonene.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesennb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisher[E.G. Lunde & H.A.M. Olsen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHengebruernb_NO
dc.subjectVibrasjonnb_NO
dc.subjectHardangerbruanb_NO
dc.subjectVirvlernb_NO
dc.titleParametric excitation of hangers at the Hardanger bridgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [594]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal