Show simple item record

dc.contributor.advisorØiseth, Ole André
dc.contributor.advisorSiedziako, Bartosz
dc.contributor.authorAas, Sigurd Berg
dc.contributor.authorHorg, Svend Erik
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-01-24T11:51:16Z
dc.date.available2018-01-24T11:51:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479379
dc.descriptionMaster thesis - NTNU - Norwegian University of Science and Technology. Department of Structural Engineering. Faculty of Engineering Science and Technology.nb_NO
dc.description.abstractStudiene gjort i denne oppgaven har vært knyttet til en tidlig fase i implementeringen av en ny testmetode for å finne aerodynamiske egenskaper til brutverrsnitt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for Konstruksjonsteknikk (KT). Denne metoden er basert på vindtunnelmålinger av brutverrsnitt ved bruk av et tvungent vibrasjonsprinsipp der bevegelser i bruseksjonen er påført ved hjelp av en spesialtilpasset testrigg. Testriggen er den første av sitt slag ved NTNU, og kan kjøre bevegelser i tre frihetsgrader (horisontalt, vertikalt og rotasjon), både individuelt og samtidig. Metoden med bruk av tvungen svingning har fått økende popularitet ettersom den introduserer en hel del muligheter innenfor aerodynamisk testing. Hovedmålet med disse studiene var å utvikle en metode for å bygge seksjonmodeller av brutverrsnitt som er kompatible med testriggen, og som er brukbare i den hensikt å gjennomføre tidlig-fase testing av de aerodynamiske egenskapene til ulike tverrsnittsformer. Videre var det et mål å gjennomføre vindtunneltesting av de produserte seksjonsmodellene, for så å ananlysere kvaliteten av de målte dataene og de aerodynamiske egenskapene som ble funnet. Delmålene ble oppnådd gjennom en firedelt prosess. Teoristudier kombinert med beregninger og materialtester førte frem til to ulike bruseksjonsdesign som var sterke og stive nok til å motstå belastningene de ble påført i vindtunnelen. Designfasen og byggeprosessen ble gjennomført i laboratoriet ved KT, mens en rekke tvungen svingningstester ble gjort i vindtunnelen ved Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT). De målte verdiene ble videre postprossesert og analysert. Arbeidet som ble gjort resulterte i detaljerte beskrivelser av en byggemåte forbruseksjonsmodeller ved hjelp av det utstyret som er tilgjengelig ved instituttet, og med de materialene som ble funnet brukbare. Dette inkluderer en studie av de individuelle materialegenskapene i tillegg til egenskapene til brumodellen som helhet. Ulike tverrsnittsformer som kunne velges ble gått nøye igjennom, og valget falt til slutt på to forskjellige seksjonsmodeller, én med rektangulært tverrsnitt og én tvillingmodell med et mer aerodynamisk utformet tverrsnitt. Den rektangulære seksjonen fungerte som en refereanseseskjon som var enkel å bygge, mens tvillingseksjonen var den som ble viet mest tid og ressurser til i denne oppgaven. Testene som ble gjennomført i vindtunnelen resulterte i aerodynamiske egenskaper og en kvalitetsvurdering av ytelsen til modellen. Videre ble det gjort en omfattende sammenligning av de oppnådde resultatene for tvillingseksjonen med det tilsvarende brukonseptet Brusymfonien. Seksjonsmodellene som ble utviklet i denne oppgaven ble funnet fullt brukbare og kompatible med testriggen for tvungen svingning i den hensikt å hente ut aerodynamiske egenskaper. Likevel er det behov for forbedringer for å kunne oppnå mer nøyaktige og stabile resultater, spesielt knyttet til seksjonsmodellens totale stivhet.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesennb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisher[S.B. Aas & S.E. Horg]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectAerodynamikknb_NO
dc.subjectTverrsnittnb_NO
dc.subjectVindtunnelernb_NO
dc.titleWind tunnel testing of bridge decksnb_NO
dc.title.alternativeVindtunneltesting av brutverrsnittnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [594]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal