Show simple item record

dc.contributor.advisorCorner, Geoffrey D.
dc.contributor.advisorKvalvågnes, Jeanette
dc.contributor.authorDrage, Karianne
dc.coverage.spatialNorway, Saltdalnb_NO
dc.date.accessioned2017-11-28T12:16:49Z
dc.date.available2017-11-28T12:16:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468249
dc.descriptionMasteroppgave - UiT Norges Arktiske Universitet. Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Institutt for geovitenskap. Masteroppgave i sedimentologi og kvartærgeologi, GEO-3900.nb_NO
dc.description.abstractDet norske fjord- og dallandskapet består høye fjell og bratte dalsider som er preget av skredaktivitet. Økende krav til framkommelighet langs vegnettet fører til at infrastrukturen er i stadig utvikling, og i mange tilfeller må vegbanen flyttes til mer skredsikre områder. Statens vegvesen er i gang med arbeidet for å flytte dagens Europaveg 6 gjennom Setså, Saltdal kommune, Nordland bort fra de skredutsatte fjellsidene langs fjorden til et mer skredsikkert terreng lengre inn i dalområdene. Målet med oppgaven har vært å utføre en geomorfologisk analyse av løsmassene i Setså-området basert på en digital høydemodell fra LiDAR-data for å få en dypere forståelse av dannelsen og utbredelsen av dalfyllsedimenter, samt kartlegge utbredelsen av jordskred og steinsprang i samme område, for å få en dypere forståelse av skredmekanikk og utløsende årsaker for skred. Sedimentologiske og geomorfologiske data ble innhentet under feltarbeid høsten 2016. Videre geomorfologisk analyse er utført ved hjelp av ortofoto og en digital høydemodell i ArcGIS. Analysene er sammenlignet, og har resultert i utarbeidelsen av et kvartærgeologisk kart for studieområdet. Det er kartlagt tre brerandavsetninger i studieområdet. Disse er sammenlignet med tidligere studier og brerekonstruksjoner som er utført i området, og har ført til endringer i tolkningen av breens utbredelse i områdene rundt Saltdalsfjorden. I dalmunningen er det kartlagt tre terrassenivåer av ulik høyde. To av disse sammenfaller med lokale nivåer for marin grense og Tapes-transgresjonen, mens den siste består av en brerandavsetning dekket av marine sedimenter som har overflatehøyde mellom maringrense og Tapes-terrassene. Kartleggingen av skred viser at marmorbergartene som er utbredt i studieområdet er sensitive for mekanisk forvitring i form av frostsprengning. Jordskredene utløses hovedsakelig på grunn av økning i poretrykk ved utsettelse for store nedbørsmengder eller på grunn av undergraving fra elve- eller bekkeløp.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region nordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[K. Drage]nb_NO
dc.subjectKvartærgeologinb_NO
dc.subjectSedimenternb_NO
dc.subjectRasnb_NO
dc.titleGeomorfologisk analyse og skredkartlegging av Setså-området i Saltdal kommune, Nordlandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber127nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record