Show simple item record

dc.contributor.advisorAakre, Arvid
dc.contributor.advisorRichardsen, Hans
dc.contributor.authorSandvik, Lars Jørgen
dc.coverage.spatialNorway, Bodønb_NO
dc.date.accessioned2017-11-02T07:36:22Z
dc.date.available2017-11-02T07:36:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463570
dc.descriptionMasteroppgave - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport. Bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet i to deler der del I er en prosessrapport og del II er en vitenskapelig artikkel. Oppgaven er en konseptutredning av vegstrekningen Hunstadmoen – Skeid, langs Rv.80 i Bodø. I 2019 flyttes Rv.80 til Bodøtunellen som blir den nye hovedforbindelsen mellom Hunstadmoen og Skeid. Dette fører til en ny trafikksituasjon på den gamle Rv.80 og dermed nye muligheter her. Offentlig transport blir stadig viktigere for å håndtere trafikkveksten verden opplever og for å bidra til en bærekraftig fremtid. I Norge er det en politisk målsetning om at trafikkveksten skal tas av andre transportformer enn bil. Det betyr at forholdene for miljøvennlige transportformer som buss, sykkel og gange må utbedres. Dette arbeidet er fokusert på prioritert fremkommelighet for buss, fordi denne transportformen evner best å konkurrere med biler. Formålet med denne oppgaven er å utvikle nytenkende kollektivprioriterende kryss- og vegsystemløsninger som er realiserbare i praksis. I dette arbeidet har forskningsmetodene vært litteraturstudie, datainnsamling, konseptutredning og trafikksimulering. Litteraturstudien er utført for å lære om kollektivprioritering i Norge og ute i verden i dag. I datainnsamlingen ble det innhentet kvantitative trafikkdata for caseområdet. Dataene er brukt til å estimere en fremtidig trafikksituasjon som er grunnlaget for trafikksimuleringene i dette arbeidet. Konseptutredningen har foregått gjennom skissering og trafikkmodellering av aktuelle konsepter for casestrekningen. De resulterende konseptene er videre simulert ved bruk av trafikksimuleringsprogrammene Aimsun og SIDRA INTERSECTION. Arbeidet har resultert i 12 forskjellige konsepter for casetrekningen. Resultatene for hvert av konseptene består av betraktninger om effekt på trafikkavviklingen og gjennomførbarhet med tanke på trafikksikkerhet. Lovende nye løsninger som presenteres er Avlang rundkjøring (The Roundalong), Snukryss (The Turnabout), Ett midtstilt toveis kollektivfelt og Signalregulert Avlang rundkjøring med midtstilt toveis kollektivfelt (Signalised Roundalong). På bakgrunn av dette arbeidet anbefales de mest lovende konseptene i dette arbeidet for casestrekningen og for generell bruk andre steder.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region nordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[L.J. Sandvik]nb_NO
dc.subjectKollektivtransportnb_NO
dc.subjectTrafikkflytnb_NO
dc.subjectBussernb_NO
dc.subjectTrafikkplanleggingnb_NO
dc.titleNye ideer for prioritering av kollektivtransport: En mulighetsstudie av Rv. 80 Hunstadmoen - Skeidnb_NO
dc.title.alternativeNew ideas for public transport prioritisationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber324nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record