Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.advisorGutiérrez, María Díez
dc.contributor.advisorLevin, Tomas
dc.contributor.authorHaug, Øystein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-09T07:15:24Z
dc.date.available2017-10-09T07:15:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459072
dc.descriptionMasteroppgave - NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractTradisjonelle reisevaneundersøkelser i Norge gjennomføres med en stadig synkende svarprosent. I tillegg til synkende deltakelse, har undersøkelsene problember med under- og overestimering av antall turer. Denne oppgaven ser på alternative eksisterende datakilder som har til hensikt å redusere disse problemene, enten ved å supplementere eller erstatte tradisjonelle papirbaserte reisevaneundersøkelser i Norge. Studiet begrenser seg til å analysere hele turer fra start til sluttpunkt og ikke segmentering i etapper. Lange reiser over 100 km er utelatt i likhet med tradisjonell reisevaneundersøkelse. Det ble heller ikke sendt ut dagbok for registrering av reiser. I utvelgelsen av respondenter ble det bevisst valgt telefoner med operativsystem Android eller iOS. Identifisering og analyse av etapper er utelatt selv om de er registrert i tradisjonell metode. Et casestudie har blitt gjennomført for å samle inn data til å analysere og sammenligne nye og tradisjonelle metoder. 13 frivillige deltakere har blitt sporet i 10 dager ved bruk av egen smart telefon. Reisedata fra applikasjonene Google NOW og SMiO er valgt som alternative datakilder. 121 telefonintervju ble utført etter mal fra dagens reisevaneundersøkelse. Deltakerne har blitt delt inn i to grupper for å kunne sammenligne tradisjonelt telefonintervju med assistert telefonintervju med informasjon fra Google. Data ble tolket ved bruk av enkel deskriptiv statistikk. 43% av registrerte turer i SMiO ble funnet igjen i telefon intervjuet. Applikasjonene registrerte ca. 1,2 færre turer enn tradisjonell undersøkelse og det var lite forskjell på aktiv og passiv metode når det gjaldt identifisering av turer. Reisemodi estimatet mellom de to applikasjonene viser lav korrelasjon, bortsett fra reiser til fots. Applikasjonene har også en større andel reiser med ukjent transportmiddel enn tradisjonell metode. Resultatene viser at applikasjonene presterer ulikt på forskjellig operativsystem. iOS ser ikke ut til å være egnet for bruk i reisevaneundersøkelser på grunn av redusert logge-frekvens. På grunn av dette følger også en større underestimering av starttidspunkt på reiser foretatt med iOS. Generelt foretrekker deltakerne passiv sporing av reisene på grunn av mindre involvering i undersøkelsen. Det ser ut til at hver metode består av elementer som isolert sett har kvaliteter som bør tas i betraktning ved videre arbeid. Ved utarbeidelse av en eventuell ny metode for registrering av reisevaneundersøkelser, anbefales det en passiv tilnærming basert på data fra SMiO.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[Ø. Haug]nb_NO
dc.subjectReiservanernb_NO
dc.subjectTransportmidlernb_NO
dc.subjectUndersøkelsernb_NO
dc.subjectRutevalgnb_NO
dc.titlePossibilities to use existing data sources to replace traditional travel survey methodsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record