Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBredesen, Ivar
dc.contributor.advisorStenumgård, Nina Kanne
dc.contributor.authorSøndergaard, Anna
dc.contributor.authorSørensen, Inga Hoberg
dc.contributor.authorJohnsen, Linn Emile
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-04T11:43:57Z
dc.date.available2017-10-04T11:43:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458373
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Handelshøyskolen ved HiOA.nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter. Vi ønsket å undersøke hvordan usikkerhetsstyring kan være verdiskapende for prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Formålet med oppgaven er at lignende prosjekter skal kunne dra nytte av våre funn, som forhåpentligvis kan bidra til økt sannsynlighet for prosjektsuksess. Problemstillingen lyder som følger: “Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet ”E6 Frya–Sjoa”?” Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign. De kvantitative dataene ble samlet inn fra sekundære kilder, bestående av vedlegg og rapporter utformet av og tilsendt fra vår samarbeidspartner. De kvalitative dataene ble samlet inn fra primære kilder, gjennom totalt fire semistrukturerte intervjuer. Analysen tar utgangspunkt i de kvantitative dataene vi fikk tilsendt. Dataene ble først strukturert, deretter nøye undersøkt og videre selektert til vi satt igjen med den mest relevante materien. Dette dannet utgangspunktet for våre kvalitative intervjuer. Etter å ha analysert data fra intervjuene så vi etter mønstre og sammenhenger som kunne gi oss grunnlag for å besvare vår problemstilling. Resultatet av undersøkelsen var at usikkerhetsstyringen hadde vært høyst verdiskapende for vårt tildelte prosjekt. Usikkerhetsstyringen førte til sparte kostnader, økt kvalitet, unngåelse av forsinkelse, opprettholdelse av omdømme og bedret sikkerhet. Usikkerhetsstyringen førte også til verdi på andre områder, ved at den bidro til faktorer som systematikk, oversikt, engasjement og trygghet. Vi fant ingen tilfeller der usikkerhetsstyringen hadde vært verdireduserende. Generelt sett kan vi konkludere med at usikkerhetsstyringen bidro til økt prosjektsuksess. Avslutningsvis har vi kommet med anbefalinger knyttet til samarbeid, HMS-arbeid, arbeidsgrunnlag, erfaringsoverføring og viktigheten av å ha en usikkerhetsstyringsansvarlig.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[A. Søndergaard, I.H. Sørensen & L.E. Johnsen]nb_NO
dc.subjectProsjekternb_NO
dc.subjectUsikkerhetnb_NO
dc.subjectVerdinb_NO
dc.titleUsikkerhetsstyring i prosjekter: Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E6 Frya-Sjoa"?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel