Show simple item record

dc.contributor.advisorKildal, Tor Konrad
dc.contributor.advisorWian, Greger
dc.contributor.authorAcharya, Paban
dc.coverage.spatialNorway, Finmarknb_NO
dc.date.accessioned2017-10-04T07:40:06Z
dc.date.available2017-10-04T07:40:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458218
dc.descriptionBacheloroppgave - UiT Norges arktiske universitet. Institutt for bygg, energi og materialteknologi.nb_NO
dc.description.abstractNorge har stor variasjon i temperatur fra mildt kystklima til svært kaldt vinter i innlandet som har stor betydning for frostmengdeberegning. Den norske meteorologiske institutt har ca. 700 klimastasjoner som gir grunnlag for klimabeskrivelsen for hele landet som viser at årsmiddeltemperaturen går opp i ca. 8oC langs vestkysten, mens den i de sentrale fjellområder er under 0oC i nivåer høyere enn 7500-1000m.o.h. I Finnmark er de normale årsmidler så lave som fra -1 til -2oC selve på lavlandsstasjoner. Kaldeste tid på året i innlandet er midten av januar, ved kysten og i fjellet først i februar, og på ishavsstasjonene først i mars. Frostmengden er tidsintegralet av negativ temperatur gjennom vinteren. Den praktiske regnemåten er gjerne knyttet til summering av månedsmiddelverdiene. Frostmengde beregning fra månedsmiddelstemperatur resulterer i at bare måneder med overveiende kuldegrader gir tellende frostmengde, mens måneder med bare korte kuldeperioder høst og vår ikke gir frostmengde. Det er mer enn 1000 vegtunneler i Norge per i dag hvor av mer enn 177 ligger i region nord. Skader forårsaket av forstinntrengningen inn i tunnel kan ha store konsekvenser som fører til veldig farlig kjøreforhold på grunn av isdannelsen på vegbane, Iskjøving i tunnel vegg, skader på tunnel lys, is-demper på kjørebane, grov vegbane med is-sprekker osv. Derfor er det svært viktig at man sikrer tunneler mot forstinntrengning men samtidig er det viktig å ha riktig dimensjonering av frosten fordi overdimensjonert frostsikring kan resultere til unødvendige kostnader hvor av underdimensjonering kan som nevnt ovenfor bli farlig. Selv om er det tilgjengelige frostmengde verdier for alle kommuner i Norge kan frostmengde verdi for et aktuelt prosjekt og prosjektområdet kan variere på grunn av faktorer for eksempel vindretning, høydeforskjellen og andre lokale forhold. Derfor er det viktig enten å korrigere frostmengde verdi som skal brukes fra kommunesentret eller hente klimadata som er tilgjengelig fra nærmeste klimastasjoner for å beregne ved bruk av standard formel gitt ved intern rapport 2301. Oppgaven består av en undersøkelse om forstinntrengningen i tunneler som varierer på grunn av forskjellige faktorer f.eks. frostmengde i dagen, dominerende vindretning, ventilasjon i tunnel, trafikk i tunnel, mengde vann og frostsikring osv. Videre ble det forsøkt om hvordan kan man finne aktuelle frostmengde verdier inn i tunnel iht. frostmengde ute basert på nåværende data (dimensjonerende frostmengde kurver) som ble hentet fra HB N200. Etter hvert ble det testet forstinntrengningen i nye tunneler på steder i Region nord med store frostmengder hvor vann- og frostsikring av vegg og heng er utført.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region nordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[P. Acharya]nb_NO
dc.subjectFrostnb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectVinternb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.titleFrostinntrengning i tunneler i Region nordnb_NO
dc.title.alternativeFrost shattering and ice problems in tunnels in North Norwaynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record