Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJenssen, Tor Oberg
dc.contributor.advisorJohannessen, Espen
dc.contributor.authorQader, Himdad Junas
dc.coverage.spatialNorway, Bodønb_NO
dc.date.accessioned2017-10-02T07:35:19Z
dc.date.available2017-10-02T07:35:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457611
dc.descriptionBacheloroppgave - UiT Norges Arktiske Universitet. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), Institutt for industriell teknologi.nb_NO
dc.description.abstractBygging av tunneler produserer vannutslipp som ofte er svært alkalisk. Slikt avløpsvann kan være giftige for vannlevende organismer, og pH bør senkes før utslipp til resipienten. Prosjektet bypakke Bodø sitt miljømål er utformet på bakgrunn av bestemmelsene gitt i reguleringsplanen for prosjektet, gjeldene lovverk og retningslinjer for aktuelle fagområder, vegvesens egne miljømål og retningslinjer, og miljøkrav av forvaltningsmyndighetene. Bodøtunnelen er en del av bypakke Bodø, som startet i april 2015 og skal stå ferdig i 2018. En stor mengde lekkasje av driftsvann og grunnvann på grunn av tunnelbygging vil resultere i forurensing av vanntilstanden i Bodø elva som resipient, som også påvirker vannlevende organismer på grunn av giftig ammoniakk som omdannes av u omsatt sprengstoff og sprøytebetong og dermed resulterer i økning i vannets temperatur og høy pH-verdi. Det er vedtatt en utslippstillatelse fra Nordland Fylkeskommune i desember 2012. I denne rapporten er det konkludert at det eksisterende renseanleggsystemet er velfungerende på en tilstrekkelig måte. Hoved entreprenør klarte å gi en gevinst til miljøet ved å gjenbruke ca.40 % av driftsvannet fra renseanlegget. Ifølge undersøkelsesdataene for behandling av driftsvann under tunnelbygging, er det konkludert med at den beste oppnådde effektiviteten er ved bruk av CO2-metoden. Konklusjonen er basert på litteraturundersøkelser og resultater fra tilsvarende prosjekter.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region nordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[H.J. Qader]nb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectDrensvannnb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectByggingnb_NO
dc.titleUtslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelennb_NO
dc.title.alternativeEmission-reducing measures of flushing and drainage water in connection with the building of the Bodø tunnelnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel