Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHennings-Marianyi, Eduardo Carlos
dc.contributor.advisorBryne, Birgit Marie Teien
dc.contributor.advisorSamarakoon, Samindi Mudiyansele
dc.contributor.authorNilssen, Håkon
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-02T07:27:04Z
dc.date.available2017-10-02T07:27:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457606
dc.descriptionMasteroppgave - Universitetet i Stavanger. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.nb_NO
dc.description.abstractI denne rapporten har to ulike brudekker blitt evaluert ved hjelp av lineare metoder og ikke lineare metoder. Brudekkene ble kalkulert etter ønske fra Statens Vegvesen som ønsker å utvide bruksområdet for gamle bruer typisk bygd før 1970-tallet. Hensikten med å beregne gamle bruer med ikke lineare metoder er at det er mer kostnadseffektivt enn å bygge nye bruer. Forholdsvis små justeringer kan være nok for å kunne benytte seg av mindre konservative analysemetoder. De ikke lineare metodene som er benyttet er «Compressive Membran Action», CMA, en analysemetode som blir brukt i Storbritannia og i Canada, og bruddlinjemetoden. Standard for bruk av CMA til brukonstruksjoner er fritt tilgjengelig via Britenes statlige nettsteder. Bruddlinjeteorien er godt etablert og tilgjengelig i en rekke fagbøker. Dårlig valg av håndberegningsmetoder førte til veldig store momenter ved bruk av den lineare metoden, noe som hadde gått fint hadde det blitt brukt et dimensjoneringsprogram i stedet. Bruddlinjeteorien, som er en ikke linear metode for analyse, gav gode resultater. Selv om bruddlinjeteorien gav en kapasitet høyere enn belastningen, er det viktig å tenke på at brudekkene er gamle, og at viktige, men i en viss grad ukjente, parametere som betongstyrke, overdekning og generell standard på bruen vil kunne ha en stor innvirkning på den virkelige kapasiteten.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[H. Nilssen]nb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectBrudekkernb_NO
dc.subjectCMAnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.titleRevurdering av gamle bruers kapasitetnb_NO
dc.title.alternativeRe-evaluation of older bridges’ capacitiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel