Show simple item record

dc.contributor.advisorMerschbrock, Christoph
dc.contributor.advisorSkjåk, Anders Fosse
dc.contributor.authorAmara, Elias
dc.contributor.authorQuach, Jackie
dc.contributor.authorAftab, Irfan Ahmed
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-08T12:50:26Z
dc.date.available2017-08-08T12:50:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450197
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for Bygg- og energiteknikk.nb_NO
dc.description.abstractMed byggebransjen anklaget for lav produktivitet står Statens vegvesen foran en sum på 19 mrd. til å vedlikeholde norske bruer de kommende årene. I Europeisk sammenheng blir prefabrikkering foreslått som en løsning på mange av problemene byggebransjen står ovenfor, og blir av mange ansett som fremtiden for en bransje med behov for en omfattende industrialisering. Samtidig med dette sees stadig bruk av byggemetoden prefabrikkerte bruer i USA som en løsning på et vedlikeholdsbehov betraktelig større enn i Norge. Derfor er det interessant å undersøke hvorvidt denne byggemetoden kan økes i Norge. For å undersøke dette nærmere er en kvantitativ undersøkelse og kvalitative dybdeintervju blitt foretatt. Resultatene viser en konflikt mellom hva respondentene sier og hva tidligere studier om prefabrikasjon forelegger. Spesielt kvalitet og estetikk trekkes frem som de største hindrene for økt bruk av prefabrikasjon i norsk brubygging, til tross for at de samme faktorene trekkes frem som klare fordeler ved prefabrikasjon i litteraturstudiet. Ved videre undersøkelse viser det seg at det kan finnes andre underliggende årsaker til denne konflikten, som mangel på kompetanse og kunnskap blant både statlige og private aktører. Disse defineres som barrierer og må adresseres for å kunne øke bruken av prefabrikasjon i norsk brubygging. Dette må gjøres igjennom aktivt samarbeid mellom stat og privat, og det vil være essensielt å se til utland for å øke egen kompetanse.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[E. Amara, J. Quach & I.A. Aftab]nb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectPrefabrikasjonnb_NO
dc.subjectHindringernb_NO
dc.subjectByggeteknikknb_NO
dc.titleEffektivisering av norsk brubygging ved bruk av prefabrikasjonnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber141nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record