Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin Olaussen
dc.contributor.advisorEkseth, Knut
dc.contributor.authorSlinde, Marius
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-04-06T09:37:26Z
dc.date.available2017-04-06T09:37:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436972
dc.descriptionMaster i veg og jernbane. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractKombinasjonen av aukande trafikk på dei norske vegane, ynskje om stadig tryggare vegar og at framføring av veg i tunnel oftare og oftare vert føretrekt, gjer at det må forventast å vere aktuelt å plassere planskilte kryss nokså tett på tunnel i stadig aukande grad i Norge. Difor er det viktig at Vegdirektoratet er i forkant og fastset krav om ein viss avstand frå tunnel til slike kryss, dersom dette er naudsynt for å ivareta trafikktryggleiken. Men samstundes er det viktig at det ikkje vert sett unødig strenge krav, for å sikre at veganlegg kan planleggast med det som samla sett er den beste løysinga. I denne masteroppgåva har det blitt undersøkt om dagens krav til avstand som seier at det minst skal vere stoppsikt frå tunnel til start på avkøyringsfelt og frå slutten av påkøyringsfelt til tunnel, synst å verke naturlege. For å kunne gjere dette, har det blitt gjennomført ein litteraturstudie der det har blitt undersøkt; 1) kva krav eit utval land stiller til avstanden mellom tunnel og planskilte kryss, og 2) kva vitskaplege litteratur seier om problemstillinga. I tillegg til litteraturstudien er det også gjennomført ei ulykkesanalyse der det er forsøkt å sjå kva samanheng det er mellom trafikktryggleiken og avstanden mellom tunnel og planskilte kryss. Denne ulykkesanalysen er den sentrale delen av denne oppgåva.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisher[M. Slinde]nb_NO
dc.subjectVegbyggingnb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectPlanskilte vegkryssnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.titleKva har avstanden mellom planskilte kryss og tunnel å seie for trafikktryggleiken?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel