Show simple item record

dc.contributor.advisorKlein-Paste, Alex
dc.contributor.advisorNonstad, Bård
dc.contributor.authorKroken, Bjørn Øystein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-02-15T08:47:30Z
dc.date.available2017-02-15T08:47:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430831
dc.descriptionMaster i veg og jernbane. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractStandard for drift og vedlikehold av riksveger, håndbok R610, bestemmer standard og krav til vinterdrift på norske veger. Høsten 2012 utga Vegdirektoratet ny og revidert standard for drift og vedlikehold. Kravene i vinterstandarden ble endret. Centimeterkrav til snødybde på veg ble erstattet med krav til innsats, syklustid, under værhendelser. Strategiene «bar veg» og «vinterveg» ble erstattet med 5 nye vinterdriftsklasser, DkA til DkE. Vinterdrift er en del av arbeidsoppgavene i driftskontraktene til Statens vegvesen. Arbeidene utføres av entreprenører gjennom driftskontrakter med funksjonsansvar. Statens vegvesen er byggherre for driftskontraktene. I indre Romsdal prøver Statens vegvesen ut en kontrakt med utvidet byggherrestyring. I tillegg har byggherren tatt ansvaret for rodeinndeling og bestemt antall maskiner og utstyr som skal brukes i vinterdriften. I denne rapporten har jeg startet med å beskrive kravene i den gamle og den nye vinterstandarden. Dette er gjort for å se og forstå hva de nye kravene til vinterdrift omfatter og hvordan de indirekte påvirker og endrer risikofordeling i driftskontraktene. Videre har jeg skrevet om driftskontrakter i Norge og sett på funksjonsansvaret og oppgjørsformene i driftskontraktene. Kontrakten i indre Romsdal er også beskrevet. Fokuset har vært å få frem hvor kontrakten skiller seg fra de vanlige driftskontraktene til Statens vegvesen, spesielt på vinterdrift. Jeg har utført feltundersøkelser i Indre Romsdal under værhendelse for å dokumentere hvilken standard som blir levert av entreprenøren i indre Romsdal og om Statens vegvesen får den vinterstandarden de har bestilt. Resultatene viser at på strekningen det ble utført feltundersøkelser får Statens vegvesen levert den vinterstandarden som er bestilt.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[B.Ø. Kroken]nb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectVintervedlikeholdnb_NO
dc.subjectStandardernb_NO
dc.subjectDriftnb_NO
dc.subjectVegernb_NO
dc.subjectByggherrernb_NO
dc.titleEvaluering av ny vinterstandard på E136 på utvalgte strekningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber160nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record