Show simple item record

dc.contributor.advisorAakre, Arvid
dc.contributor.advisorUndheim, Ingve
dc.contributor.authorBråtveit, Lars Arild
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-02-08T08:12:15Z
dc.date.available2017-02-08T08:12:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429878
dc.descriptionMasteroppgave - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractEtablering av kollektivfelt i norske byer skjer nå i økende grad som følge av den generelle kollektivsatsningen initiert av myndighetenes krav til at all fremtidig trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel- og gange. Midtstilte kollektivfelt er mer aktuelt enn tidligere på grunn av satsingen på såkalte Superbusskonsepter med bussmateriell som har større personkapasitet og høyere komfort enn tradisjonelle bussløsninger. Midtstilte kollektivfelt og krav til større fremføringshastighet og punktlighet for bussen, har fremtvunget nye kryssløsninger som ivaretar høy bussprioritering og komfort for passasjerene. I Sandnes og Stavanger er det etablert flere signalregulerte rundkjøringer med midtstilte bussfelt. Rapporten viser at slike kryssløsninger gir passasjerene fortrinn med hensyn til reisetid og komfort, men påvirker fremkommeligheten for bil- og sykkeltrafikk i de ordinære kjørefeltene i negativ grad. Om man ser for seg den aktuelle rundkjøringen på fv. 44 i bydelen Hillevåg i Stavanger uten signalanlegg i drift, er trafikkbelastningen i rushtiden så stor at rundkjøringen allerede er på kapasitetsgrensen. Med signalanlegget i drift, selv med dagens busstrafikk, blir rundkjøringen tidvis overbelastet. Det oppstår lange køer av biler i begge retninger på fv. 44 Hillevågsveien og på den mest belastende sidevegen, fv. 428 Sandvikveien. Spesielt uheldig er det at det like sør for rundkjøringen, er etablert en holdeplass i nordgående retning. Bussene som kjører i retning nord genererer 40 sekunder rødtid for øvrig trafikk. En buss som passerer rundkjøringen i retning sør, der det ikke er holdeplass like før krysset, genererer rundt 20 sekunder rødtid. Undersøkelser som er gjennomført indikerer at 10 % av bilistene på fv. 44 kjører mot rødt lys. Denne rapporten antyder at kanskje så mange som 50 % av syklistene sykler mot rødt lys. Med denne bakgrunn forslår jeg flere alternative reguleringer av rundkjøringer med midtstilte bussfelt, både med og uten signalregulering. Reguleringen som anbefales er etablering av egne kjørefelt for bilister og syklister som skal rett fram eller til høyre i rundkjøringene, parallelt med bussen. Alternativt egne sykkelfelt for syklister som skal rett frem eller til høyre, mens biltrafikken følger dagens regulering. Dernest en reguleringsform med dagens geometri uten signalanlegg og til sist etablering av signalanlegg inne i sirkulasjonsarealet, men betinget av større ytre diameter enn dagens rundkjøringsmodell.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[L.A. Bråtveit]nb_NO
dc.subjectKollektivtransportnb_NO
dc.subjectRundkjøringernb_NO
dc.subjectKollektivfeltnb_NO
dc.subjectSignalreguleringnb_NO
dc.titlePrioritering av kollektivtrafikk i signalregulerte rundkjøringer med midstilt kollektivfeltnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber191nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record