Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Inge
dc.contributor.advisorVaslestad, Jan
dc.contributor.advisorBurkhardt, Hauke
dc.contributor.authorBrekke, Lars-Marius Målerud
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-02-08T08:05:25Z
dc.date.available2017-02-08T08:05:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429877
dc.descriptionMasteroppgave - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractI vegbygging møtes det ofte på geotekniske utfordringer. Dette kan være grunn med lav bæreevne, setningsømfintlige masser og jordtrykkproblematikk. For å unngå skade på konstruksjoner må avbøtende tiltak bli utført. Dette kan være tiltak som stabilisering av grunn, peling eller bruk av lette fyllingsmaterialer. EPS blir som oftest benyttet i vegfyllinger og tilløpsfyllinger. Gjennom årenes løp med bruk av EPS har det blitt utført mye testing, og overvåking av forskjellige type fyllinger. Det kan tenkes at potensialet for bruk av EPS i brufundament er mye større en det bruken er i dag. I løpet av de siste 26 årene har det blitt bygd 3 kjørebruer og 2 gangbruer fundamentert på EPS i Norge. Alle disse bruene er lokalisert i Østfold hvor den generelle bæreevnekapasiteten er lav. De 3 kjørebruene er nøye fulgt opp, og dokumentasjonen på hvordan bruene har oppført seg er god. Gangbruene har ikke hatt den samme oppfølgingen. I denne oppgaven vil gangbruene over Fv. 109 i Fredrikstad bli evaluert og det vil bli sett på hvordan disse har klart seg ved hjelp av innmålinger, visuelle betraktninger, geotekniske rapporter og teoretiske beregninger. Videre ses det på muligheten for å benytte EPS som materiale i fundament ved en kjørebru, og en gangbru på Fv. 260 ved Frogner i Sørum kommune og hvilke økonomiske konsekvenser dette har for prosjektetnb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[L.M.M. Brekke]nb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectFundamenteringnb_NO
dc.subjectSkumplastnb_NO
dc.subjectLette fyllingernb_NO
dc.titleEn studie av brufundamentering på EPS-fylling på bløt grunnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber189nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record