Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.advisorKleven, Oskar
dc.contributor.authorNygaard, Martin Frestad
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-01-09T13:05:10Z
dc.date.available2017-01-09T13:05:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426748
dc.descriptionMasteroppgave - NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractStor befolkningsvekst i byer og miljøbevissthet over hele verden setter stadig større krav til kollektivtrafikkens rolle for persontransport. I mange europeiske byer, inkludert de ni største byområdene i Norge (Samferdselsdepartementet, 2012), stilles det krav til at antall reiser med kollektive transportmidler skal økes på bekostning av antall bilreiser. For å takle utfordringene og for å nå målene, er det avgjørende at transportmodellene gir bedre tilnærminger av de reelle reisekostnadene ved kollektive reiser. I lavfrekvente rutetilbud, som finnes i de fleste norske byer, er det grunn til å tro at ventetiden blir modellert på en slik måte at den gir et feilaktig estimat på ulempene som følger av ventetiden. Ventetiden til 1145 passasjerer ble registrert på 24 forskjellige bussholdeplasser i Trondheim. Registreringene ble gjennomført manuelt ved bruk av et eget-designet registreringsprogram, der nøyaktig tidspunkt for passasjerenes ankomst og bussenes avgang ble lagret. I tillegg ble en spørreundersøkelse utarbeidet, og besvart av 109 kollektivpassasjerer. Målet med undersøkelsen er å utforske spesifikke deler av passasjerenes ventetidsstrategi. Resultatene viser at ankomstfordelingen er langt fra uniform ved 10, 15, og 20-minutters frekvens. Flesteparten av passasjerene planlegger ankomsten til holdeplass med utgangspunkt i bussens avgangstid for å minimere ventetiden. Dette indikerer at ventetiden som benyttes i transportmodellene er større enn ventetiden passasjerene opplever i virkeligheten. Hvilken ventetidstrategi passasjerene bruker, spesielt med hensyn til hvordan de planlegger ankomsttiden til holdeplass er av stor interesse. Å fordele passasjerene i tre forskjellige grupper basert på deres ventetidsstrategi er en god begynnelse til hvordan ventetiden kan modellers på en bedre måte. De tre gruppene er 1) tilfeldig ankomst, 2) ankomst basert på rutetabellen, 3) ankomster basert på sanntidsinformasjon.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[M.F. Nygaard]nb_NO
dc.subjectKollektivtransportnb_NO
dc.subjectReisetidnb_NO
dc.subjectByområdernb_NO
dc.subjectVentetidnb_NO
dc.subjectTransportmodellernb_NO
dc.titleWaiting Time Strategy for Public Transport Passengersnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [594]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record