Show simple item record

dc.contributor.advisorSamnøy, Stig Frode
dc.contributor.advisorKleivdal, Sjur
dc.contributor.advisorBoge, Sindre
dc.contributor.authorOtterstad, Caroline
dc.contributor.authorTøsse, Maiken
dc.contributor.authorKronstad, Hanne Ask
dc.date.accessioned2016-08-17T13:21:56Z
dc.date.available2016-08-17T13:21:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399626
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskolen i Bergen. Landmåling og eiendomsdesign. Institutt for byggfag.nb_NO
dc.description.abstractSkred er den naturhendelsen som har ført til størst økonomisk tap og flest tap av liv i Norge. For å forebygge skader ved skred blir ustabile fjellpartier kartlagt og overvåket. Det er tidligere forsket på monitorering av bevegelser i fjell ved bruk av totalstasjon. I noen tilfeller kan det være problematisk å plassere ut prismer enten på grunn av vanskelig adkomst eller det kan være farlig å bevege seg i området. Det er imidlertid lite tilgjengelig forskning når det gjelder reflektorløs monitorering ved bruk av totalstasjon. Monitorering av ustabile fjellparti er ofte omfattende og kostbart. Det er derfor ønskelig å vurdere et kostnadseffektivt alternativ som kan utføres med konvensjonelt landmålerutstyr. Flere tester er gjennomført for å undersøke om totalstasjon og laserskanner er egnet for monitorering av deformasjoner i fjell. Det ble blant annet testet avstandsmålerens evne til å detektere forflytning. Videre ble det undersøkt hvordan avstandsmålinger blir påvirket av innfallsvinkelen og reflektiviteten til ulike overflater. Vinkelnøyaktigheten til totalstasjonen ble også testet. Posisjonsnøyaktighet ble undersøkt ved målinger utført med laserskanner og totalstasjon. Det ble videre utarbeidet en måleprosedyre for detektering av bevegelser i fjell. Resultatet viser at ved reflektorløse avstandsmålinger opptil 335 meter kan totalstasjonen detektere avstandsendring, hvor minste detekterbare avstandsendring er 4 mm. Der siktelinjen er vinkelrett på objektet oppnås en høyere presisjon enn der innfallsvinkelen er større. Videre minimeres usikkerheten i forskyvningsretningen ved måling vinkelrett på forskyvningsretningen. Der risikonivået for fjellskred er høyt anbefales mer nøyaktige målemetoder som totalstasjonsmålinger til prisme, eventuelt målinger med ekstensometer eller bakkebasert radar.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[C. Otterstad, M. Tøsse & H.A. Kronstad]nb_NO
dc.subjectDeformasjonnb_NO
dc.subjectFjellnb_NO
dc.subjectLandmålingnb_NO
dc.subjectRasnb_NO
dc.titleMonitorering av deformasjoner i fjell ved bruk av totalstasjon og laserskannernb_NO
dc.title.alternativeDeformation monitoring with total station and terrestrial laser scannernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record