Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovd, Asbjørn
dc.contributor.advisorEngstrøm, Jan Erik
dc.contributor.advisorStraume, Anders
dc.contributor.authorEllingsen, Håvard
dc.contributor.authorLøvø, Jimmy
dc.date.accessioned2014-03-31T14:45:00Z
dc.date.available2014-03-31T14:45:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193368
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler temaet utvikling av eksisterende veger. På grunn av små bevilgninger, samt behovet for å utbedre eksisterende veger, har Statens vegvesen sett et behov for å utvikle en egen standard for utbedring av veger. Det er innledningsvis sett nærmere på tidligere planleggingsmetodikk for utbedring av eksisterende veger, der PUS, SMT og TAV er de viktigste. I oppgaven er det videre utarbeidet et forslag til ny utbedringsstandard, og det er i den sammenheng gjennomført en systematisk gjennomgang av parametere som ligger til grunn for linjeføringen og forsøkt å endre disse der det er mulig. Resultatet er et forslag til en utbedringsstandard der det blant annet stilles reduserte krav til linjeføring og vegbredde i forhold til fullgod standard. Det er i tillegg sett på noen av konsekvensene en redusert standard kan ha på trafikksikkerhet og nytte. Beregninger i EFFEKT viser at forskjellen i nytte mellom å utbedre til fullgod standard eller utbedringsstandard er liten. En av fordelene ved å velge utbedringsstandarden er at man reduserer utbedringsbehovet i forhold til fullgod standard. Redusert utbedringsbehov gir også kostnadsbesparelser, det betyr at kostnaden ved å bygge etter utbedringsstandard er lavere enn fullgod standard. Med antagelse om at vegens levetid blir den samme, vil man med fordel kunne utbedre etter den foreslåtte utbedringsstandarden. I forbindelse med utarbeidelsen av et regelverk og en metodikk for utbedringsarbeid er forslagene testet på en konkret vegstrekning, der Riksveg 30 i Sør-Trøndelag er valgt. Teststrekningen er cirka 24 km lang og går fra Støren til Singsås. I arbeidet med å samle informasjon om vegens eksisterende standard er det benyttet flere kilder, der de viktigste er: NVDB, ViaPhoto, egne befaringer og andre karttjenester. For å presentere data om eksisterende vegs standard er ArcGIS benyttet.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratet
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[H. Ellingsen & J. Løvø]nb_NO
dc.subjectPrøvestrekningernb_NO
dc.subjectForbedringnb_NO
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectAvhandlingernb_NO
dc.subjectVegernb_NO
dc.subjectMetodernb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.titleUtvikling av eksisterende vegernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber161nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel