Show simple item record

dc.contributor.authorKjos-Wenjum, Sverre
dc.date.accessioned2014-03-24T11:26:16Z
dc.date.available2014-03-24T11:26:16Z
dc.date.issued2005-11
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192878
dc.description.abstractBogstunnelen er ein del av E39 og ligg mellom Vadheim og Lavik i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane. Tunnelen er om lag 3,5 km lang og vart opna for trafikk i juni 2004. I planane for utbygginga var det lagt opp til å deponere delar av tunnelmassane via lekter i sjøen ved Bogen. Det viste seg å vera vanskeleg å dokumentere tilstrekkelig sikkerheit i samband med å byggje veg ned til sjøkanten/lekter, og det vart difor starta med deponering ved tipping direkte frå E39. Til saman vart det deponert om lag 58.000 fm³ tunnelstein i Vadheimsfjorden ved Bogen. Hellinga på terreng og sjøbotnen i det aktuelle området er om lag 40 °. Undervegs var det tendens til at det ville byggja seg opp massar over sjøkanten, men massane sklei etter kort tid ut på djupet. Det vart føreteke målingar med ekkolodd både før, under og etter at tippinga var avslutta. Målingane viste at massane har sklidd ut på djupet, og at det var berre små mengder stein som låg att over kote - 80.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesTeknologirapport;2417
dc.subjectMasseflyttingnb_NO
dc.subjectTunnelbyggingnb_NO
dc.subjectDeponiernb_NO
dc.titleDeponering av tunnelmasse i sjøennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record