• Byutredning for Tromsø 

   Statens vegvesen Region nord (Report, 2017-12)
   Hensikten med byutredningen i Tromsø har vært å belyse virkemidler og tilhørende kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen ...
  • Byutredning Grenland : Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

   Preede, Eva; Riis, Bodil; Ellwood, Kristina; Dalene, Torgeir (Report, 2018-01)
   Byutredningen viser at tettere arealbruk, et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklister bidrar til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er nødvendig å kombinere dette med restriktive ...
  • Gåboka 

   Dahlman, Inge (UTB-rapport;2005/05, Book, 2005)
   Vi går på forskjellig måte alt etter hvilken livsfase vi er i. Hvor vi går, hvorfor vi går og hvordan vi går varierer fra person til person. Temaet gående har vært prioritert i de to etatsprosjektene «Transport i by» og ...
  • Sykkeltunneler og -bruer. Rapport fra studietur til Lyon og San Sebastian 

   Wannag, Anja; Aarland, Frode Moen; Espeland, Marit; Lotherington, Henning; Skogheim, Bjarte (Others, 2015)
   Formålet med studieturen var å studere sykkelløsninger i byområder med særlig fokus på tunnelløsninger og bruer som viktige element i transportsystemet og sykkelnettet i Lyon og San Sebastián. Vi undersøkte også eksempler ...