• KVU Oslo-navet: Konseptmuligheter 

      Evju, Christoffer Olavsson; Martinsen, Ole Jakob; Nesvåg, Lars-Petter (Research report, 2014)
      Konseptmuligheter er den tredje av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for konseptmuligheter og beskriver alle hovedkonseptene som er vurdert og evaluert. Det redegjøres også for silingen av konseptene, ...