• Medarbeiderundersøkelser i Statens vegvesen: metodikk og erfaringer 

      Statens vegvesen (Working paper, 2010-06)
      Dette dokumentet prøver å sette Vegvesenets medarbeiderundersøkelse inn i en større organisasjonsteoretisk sammenheng. De relevante teoretiske tradisjonene presenteres, sammen med metodikken som anvendes. Tillit og trivsel ...