Show simple item record

dc.contributor.authorLindstrøm, Mona
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.date.accessioned2014-02-17T12:05:15Z
dc.date.available2014-02-17T12:05:15Z
dc.date.issued2002-12-19
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/190518
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger i dette området. Hensikten med undersøkelsene i 2001 var uttesting av nye teknikker i forbindelse med forundersøkelser av tunneler. Årets målinger var delvis en fortsettelse av denne uttestingen, ved at deler av profil 1 ble målt opp igjen med en alternativ elektrodekonfigurasjen (dipol/dipol). I tillegg til resistivitet ble også indusert polarisasjon (IP) målt. Profil 1 fra målingene i 2001 var av topografiske grunner noe ugunstig plassert og av den grunn ble et nytt profil målt som går rett over tunneltraseen. Årets målinger har gitt informasjon om resistivitetsforholdene langs tunneltraseen øst for Langvatnet. Flere soner med redusert resistivitet ble påvist, noe som antas å skyldes oppsprekket fjell. 2D resistivitetsmålinger har ved disse målingene og målingene i 2001 vist seg å være meget godt egnet for påvisning av sprekkesoner. Målingene kan også bidra til å karakterisere sprekkesonene. Når det gjelder elektrodekonfigurasjon ser Wenner ut til å være best egnet når en tar hensyn til tidsforbruk og støy. IP-målingene har ikke gitt noen relevant informasjon om sprekkesonene. Før metoden forkastes som tilleggsmetode ved sprekkekartlegging, bør det gjøres flere målinger over andre bergarter og sprekketyper.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherVegdirektoratetno_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2305
dc.relation.ispartofseriesMiljø- og samfunnstjenlige tunneler/Rapport;21
dc.relation.ispartofseriesNGU-rapport;2002.106
dc.subjectTunnelerno_NO
dc.subjectOpplandno_NO
dc.subjectMålingerno_NO
dc.subjectGeofysikkno_NO
dc.titleGeofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Opplandno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber17no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record