Show simple item record

dc.contributor.authorLindstrøm, Mona
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorBraathen, Alvar
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.date.accessioned2014-02-11T12:28:00Z
dc.date.available2014-02-11T12:28:00Z
dc.date.issued2002-01-16
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/190482
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har NGU gjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen ved Grualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene var å kartlegge og undersøke svakhetssoner i berggrunnen. Med de geofysiske undersøkelsene ville en prøve ut teknikker som har vært lite benyttet i forundersøkelser for tunneldrift. Benyttede metoder har vært optisk inspeksjon i borehull, måling av temperatur og ledningsevne i vannet og måling av naturlig gammastråling i borehullene. Det er også målt resistivitet i borehullene og foretatt testpumping med strømningsmåling for å beregne brønnenes vanngiverevne. Alle disse metodene kan si noe om fjellets beskaffenhet (oppsprekking, vanninnslag). Tidligere har NGU gjort 2D resistivitetsmålinger på bakken langs tunneltraseen for å kartlegge svakhetssoner. Resultatene fra målinger i 6 brønner viser store variasjoner i fjellkvaliteten. Brønnene er boret mot indikerte svakhetssoner. Åpne vannførende sprekker og partier med sterkt oppsprukket fjell er påvist i eller like i nærheten av tunneltraseen. Svakhetssonen mellom hornfels og syenitt vest for Langvatnet er sterkt oppsprukket, har stor vanngiverevne, og det er påvist ustabile masser. Lenger øst er det i syenitten påvist flere åpne, vannførende sprekker. Lengst øst i traseen er det påvist oppsprukket og ustabilt fjell. Flere av hullene var blokkert av ras, noe som bekrefter den dårlige fjellkvaliteten. I de nevnte områdene må en forvente problemer under drivingen med hensyn til vanninnslag og stabilitet. Metodisk har borehullsundersøkelsene vist seg å ha stor verdi for oppfølging av 2D resistivitetsmålinger på bakken. Indikerte svakhetssoner ved 2D er blitt bekreftet og karakterisert. Utprøving av de geofysiske teknikkene har så langt vist lovende resultater. 2D resistivitetsmålinger på bakken med oppfølgende boring, borehullslogging, pumping og strømningsmåling vil sammen gi en god karakterisering av undergrunnen der fjellanlegg planlegges. Med et godt geologisk grunnlag (strukturkartlegging) vil de nevnte teknikker kunne bidra med verdifulle opplysninger om hva en kan forvente seg foran stuffen ved tunneldriving.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherVegdirektoratetno_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2259
dc.relation.ispartofseriesMiljø- og samfunnstjenlige tunneler (prosjekt);10
dc.relation.ispartofseriesNGU-rapport;2001.117
dc.subjectGeofysikkno_NO
dc.subjectTunnelerno_NO
dc.subjectBorehullno_NO
dc.subjectForundersøkelserno_NO
dc.titleBorehullslogging og strukturgeologiske studier: Grualia, Lunner kommuneno_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record