• Bolsøybrua : geoteknisk sluttrapport 

      Wivelstad, Bjørn (Laboratorieserien;nr 41, Research report, 1992)
      Som ledd i prosjekteringen ble det rammer 2 prøvepeler. Prøvepelene ga nyttig informasjon om rammeforhold og opptrekkskapasitet.