• Meteorologi og klimastasjoner 

   Mamen, Jostein; Kristensen, Arne; Rogstad, Gry; Mahle, Anette (Rapport: Veg- og trafikkavdelingen;04/2005, Research report, 2005-10)
   Rapporten omhandler bruk av meteorologi, meteorologisk informasjon og klimastasjoner knyttet til veger og vedvedlikehold. Formålet med rapporten er å gi veiledning til brukeren og å øke forståelsen for behovet for værdata ...
  • Meteorologi og klimastasjoner: Veileder i bruk av meteorologiske data i Statens vegvesen 

   Aas, Trygve; Mahle, Anette H.; Rogstad, Gry (TTS;3-2001, Research report, 2001-05)
   Rapporten omhandler bruk av meteorologi, meteorologiske data og klimastasjoner i Statens vegvesen. Formålet med rapporten er å gi veiledning til brukeren og å øke forståelsen for behovet av værdata som beslutningsstøtte ...