• Kostnader for vintervedlikehold i noen vegtunneler 

      Krokeborg, Jon (Intern rapport;1174, Research report, 1984-09)
      Rapporten gir en kort framstilling av de data som er samlet inn vinteren 83/84 når det gjelder vintervedlikehold i noen utvalgte vegtunneler. Det er kun tatt med kostnader som omfatter de spesielle prosesser som prosjektgruppen ...