• Dilatometer manual 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Veglaboratoriet;1557, Research report, 1992)
  • Feltforsøk med svinnreduserende tilsetningsstoff 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr.2267, Research report, 2002-04)
   Stor tendens til opprissing er en vesentlig ulempe med betong etter vegvesenets spesifikasjoner. Utttørkingssvinnet til betong er generelt ugunstig, og det står høyt på betongteknologenes ønskeliste å få redusert dette. ...
  • Feltforsøk med vibreringsfri betong 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr. 2088, Research report, 1999-06)
   Den 1. februar 1999 ble de to 18,5 lange kulvertveggene i Kvennabakkundergangen, Rv 651 i Volda i Møre og Romsdal, utstøpt med vibreringsfri betong som et feltforsøk. Betongen inneholdt tilsetningsstoffet Sika Viscocrete 3.
  • Feltforsøk Sykkylven bru: aktivitet DP2 A4 

   Carlsen, J.E. (Betongkonstruksjoners Livsløp;nr. 11, Research report, 2006-11)
   Rapporten gir resultater fra kloridmålinger utført på prøvestykker fremstilt av samme betong som ble benyttet på Sykkylven bru. Prosjektet skal danne grunnlaget for vurdering av hvilken betydning den maksimale herdetemperaturen ...
  • Feltforsøk vibreringsfri betong: Søndre Bjørnstad bru 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr. 2148, Research report, 2000-04)
   Feltforsøket ble utført 17. februar 2000 og omfattet kulvertvegger og tre vingemurer, ca. 127 m3 betong, veggtykkelse 50 cm.
  • FoU - Fiber i sprøytebetong til fjellsikring: Fase 1: Dokumentasjon av spredning i fiberinnhold 

   Dahl, Robert; Ugelstad, Ove (Teknologirapport;2409, Research report, 2005-10)
   Rapporten omhandler resultater, erfaringer og gjennomføring av feltforsøksdelen i fase 1 (dokumentasjon av spredning i fiberinnhold) i prosjektet FoU - Fiber i sprøytebetong til fjellsikring. I tillegg er ytterligere to ...
  • K0 - måling : hensikt og metoder 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Vegdirektoratet;, Others, 1989)