• Jordtrykk på betongelementer. Artikkel til Nordisk Geoteknikermøte, Reykjavik 1996 

   Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge (Intern rapport;1891, Research report, 1996-08)
   I 1992 ble det bygd to betongelementtunneler for henholdvis ny E6 og jernbanen ved Medby i Saltdal. Løsningen ble benyttet som et alternativ til en 100 m lang pelefundamentert bru, og det ble oppnådd en kostnadsbesparelse ...
  • Tunnelkledninger: hvordan sikre mot vann med foliemembraner 

   Grønhaug, Arne (Intern rapport;2033, Research report, 1998-03)
   Dyrekjøpt erfaring viser at det av sikkerhets-, vedlikeholds- og miljømessige grunner er fordelaktig å investere i vanntette tunnelhvelv fremfor å ta ulempene ved vedlikehold. Varig vanntetthet kan bare oppnås ved at ...