• Beredskapsanalyse av vegtunneler 

      Rake, Eivind; Rød, Sverre Kjetil (Statens vegvesens rapporter;260, Report, 2020-07)
      En beredskapsanalyse lages og brukes av tunnelforvalter som et hjelpeverktøy for å få et bedre grunnlag for å utarbeide en beredskaps-plan, og for å forstå sammenhengen mellom risikoanalysen og beredskapsplanen.