• Kartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi: Naturfareprosjektet 

      Grøtli, Esten Ingar; Transeth, Aksel A.; Gylland, Anders; Risholm, Petter; Bergh, Ida Soon Brøther (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektoratet;87-2014, Research report, 2014)
      Prosjektet NIFS1 (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket (JBV) og Statens vegvesen (SVV). Prosjektperioden er 2012-2015. I prosjektet ...