• Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

      Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Peer reviewed, 2005-01)
      Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer”(DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetting å tilrettelegge ...