• Curbing operational costs of road user charging schemes: "The Norwegian experience" 

   Amdal, Erik; Welde, Morten; Odeck, James; Bø, Robert Fjelltun (Conference object, 2004)
  • Effekter av nedleggelse av bomringen i Trondheim : bomringen 12 måneder etter 

   Welde, Morten; Tretvik, Terje; Meland, Solveig (Teknologirapport;2502, Research report, 2008-02-01)
   Bompengeinnkrevingen i Trondheim ble avsluttet ved årsskiftet 2005/2006 etter at ordningen hadde vært i drift siden 1. oktober 1991. - Denne delrapporten dokumenterer resultater fra prosjektet "Samfunnsøkonomiske effekter ...
  • Evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik 

   Welde, Morten; Andersen, Jo-Øyvind; Pedersli, Per Einar; Håkonsen, Harald; Barstad, Odd (VD rapport;57, Report, 2011-12)
   Rapporten inneholder en samlet evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik. AutoPASS ble innført i 2006 og dagens automatiske løsning ble innført i 2010. Utvikling av AutoPASS-teknologien for ...
  • HGV Tolling i Tyskland : reiserapport - studietur 2006 

   Welde, Morten; Amdal, Erik; Felde, Siri (Others, 2006)
  • Hva er nytten av nye veger? : viktige variabler i nytte-kostnadsanalysen 

   Welde, Morten; Bøckman, Sigrid (Teknologirapport;2530, Research report, 2008-01-10)
   32 vegprosjekter spredt rundt i landet er studert med henblitt på å belyse hva prosjektenes nytte består av.
  • Registrering av betjeningstid i bomstasjoner 

   Ulriksen, Silje; Welde, Morten (Teknologirapport;2501, Research report, 2007-08-20)
   Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om å kartlegge hvor lang tid som hvert kjøretøy benytter i bomstasjoner samt andel utenlandske kjøretøy. Dette er viktig informasjon for å kartlegge tidsgevinster ved overgang til AutoPASS, ...
  • Samfunnsøkonomisk nytte av elektroniske betalingssystemer 

   Welde, Morten (Teknologirapport;2568, Research report, 2009-11-12)
   Rapporten viser den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tre nylig implementerte betalingssystemer. Analysene viser at disse gir mange av de samme fordelene som tradisjonelle vegtiltak og at en tradisjonell nytte-kostnadsanalyse ...
  • The efficiency of Norwegian road toll companies 

   Welde, Morten; Odeck, James (Conference object, 2009)
   This paper deals with the efficiency of Norwegian toll companies. Efficiency and productivity are compared using different efficiency measurement approaches. The focus of the paper is to demonstrate differences in efficiency ...
  • Valg av innkrevingsløsning for bompengeprosjekter 

   Welde, Morten; Kjønigsen, Geir; Wærsted, Kristian; Pedersli, Per Einar; Stormyr, Jon Kristian; Sandvik, Helge Oddvin; Bjerkan, Knut Erik (Teknologirapport;2500, Research report, 2007-12)
   Denne rapporten beskriver resultatene fra delprosjektet Valg av innkrevingsløsning for bompengeprosjekt som er en del av prosjektet Samfunnsøkonomiske effekter av bompengefinansiering. De som har deltatt i arbeidet med ...