• Maskinlesbar håndbok V441 - Bruinspeksjon 

      Hoel, Jan Erik; Pettersen, Sigve; Markussen, Bjørnar; WIkstrõm, Lars; Skogli, Ingar (Statens vegvesens rapporter;846, Report, 2021-09-27)
      Utbyggingsprosjektet E39 Stord-Os, Fjordkryssing - Bjørnafjorden, har i samarbeid med buildingSMART Norge utviklet en maskinlesbar versjon av håndbok V441 Bruinspeksjon. Prosjektet er en videreføring av arbeidet og erfaringene ...